Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. Vår syn på rekrytering handlar om att säkerställa att er organisation är kompetenssäkrad för framtiden – på alla nivåer, från young professionals till executives.

Vad som är rätt lösning beror helt på situation och förutsättningar. Vår metod, Design Thinking by H&H, startar med en behovsanalys där vi tittar på inre faktorer som organisationens kultur, struktur, interaktionspunkter och målsättningar. Vi tittar också på omvärldsfaktorer som marknad, konkurrenter och trender. 

Utifrån behovsanalysen definierar vi de metoder och verktyg som bäst löser behoven och svarar mot era affärsmässiga mål. 

Kompetens handlar om mer än CV. Utbildning och erfarenhet är viktigt. Men för oss handlar kompetens lika mycket om potential, värderingar och motivation. Vårt urval, våra tester och intervjuer syftar till att säkerställa både färdigheter och att vi hittar en person med rätt egenskaper, värderingar och beteende för att matcha organisationen.

Rekrytering

Vi rekryterar till tjänster på alla nivåer - från young professionals till executives. Vår kontinuerliga kontakt med vårt nätverk gör att vi hittar även de kandidater som inte aktivt söker jobb just nu. 

Våra rekryteringsprocesser skräddarsys alltid efter era behov. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av en rekryteringsprocess beroende på hur er situation ser ut.

Läs mer

Executive 

Det paradigmskifte som digitaliseringen medfört har gjort kommunikation till något som berör hela företaget, inte bara marknads- och kommunikationsavdelningen.

Det gör att kommunikativ kompetens på executivenivå blir en allt viktigare framgångsfaktor. Vi förser organisationer med kommunikativa ledare till alla positioner..

Läs mer

Vår konsultlösning: Gig

Flexibilitet är en nyckel för hållbar kompetensförsörjning och en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. När ni behöver extra resurser under en begränsad tid eller med kort varsel kan en gig:are vara lösningen. 

Idag väljer fler och fler talanger att ta kortare uppdrag - gig - snarare än tillsvidareanställningar. Gig-ekonomin växer snabbt. Det ger stora möjligheter att få in exakt rätt kompetens vid rätt tillfälle och skapar den flexibilitet som en snabbt föränderlig omvärld kräver. 

I vårt nätverk finns gig:are på alla nivåer som ni kan hyra in för kortare eller längre uppdrag; från några veckor till flera år, på heltid eller deltid. Oavsett vilket tar vi det fulla arbetsgivaransvaret. 

Läs mer

Interim Executive

Förutsättningarna för vårt professionella liv förändras. Förändringen kräver rätt kompetens på rätt plats som snabbt kan sätta sig in i ett projekt och bidra från första dag.

Vi har Interim Executive - handplockad kompetens med tillsättning omgående och så länge ni behöver.

Läs mer

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Blogg

Tankar och reflektioner om digitalisering, organisationsutveckling, ledarskap mm

Insights by H&H NES Offentlig Sektor

10 insikter för dig som leder i offentlig sektor

Ett kommunikativt verktyg Blogg

Ett kommunikativt verktyg