Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. Vår syn på rekrytering handlar om att säkerställa att er organisation är kompetenssäkrad för framtiden – på alla nivåer, från young professionals till executives.

Vad som är rätt lösning beror helt på situation och förutsättningar. Vår metod, Design Thinking by H&H, startar med en behovsanalys där vi tittar på inre faktorer som organisationens kultur, struktur, interaktionspunkter och målsättningar. Vi tittar också på omvärldsfaktorer som marknad, konkurrenter och trender. 

Utifrån behovsanalysen definierar vi de metoder och verktyg som bäst löser behoven och svarar mot era affärsmässiga mål. 

Kompetens handlar om mer än CV. Utbildning och erfarenhet är viktigt. Men för oss handlar kompetens lika mycket om potential, värderingar och motivation. Vårt urval, våra tester och intervjuer syftar till att säkerställa både färdigheter och att vi hittar en person med rätt egenskaper, värderingar och beteende för att matcha organisationen.

Rekrytering

Vi rekryterar till tjänster på alla nivåer - från young professionals till executives. Vår kontinuerliga kontakt med vårt nätverk gör att vi hittar även de kandidater som inte aktivt söker jobb just nu. 

Våra rekryteringsprocesser skräddarsys alltid efter era behov. Vi kan hjälpa till med hela eller delar av en rekryteringsprocess beroende på hur er situation ser ut.

Läs mer

Vår konsultlösning: Gig

Flexibilitet är en nyckel för hållbar kompetensförsörjning och en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. När ni behöver extra resurser under en begränsad tid eller med kort varsel kan en gig:are vara lösningen. 

Idag väljer fler och fler talanger att ta kortare uppdrag - gig - snarare än tillsvidareanställningar. Gig-ekonomin växer snabbt. Det ger stora möjligheter att få in exakt rätt kompetens vid rätt tillfälle och skapar den flexibilitet som en snabbt föränderlig omvärld kräver. 

I vårt nätverk finns gig:are på alla nivåer som ni kan hyra in för kortare eller längre uppdrag; från några veckor till flera år, på heltid eller deltid. Oavsett vilket tar vi det fulla arbetsgivaransvaret. 

Läs mer

Executive 

Digitaliseringen och den transformation som följer ställer helt nya krav på ledarskapet. På executivenivå arbetar vi med rekryteringar av till exempel VD, styrelsemedlem eller marknadsdirektör genom rekrytering och search. 

Ibland uppstår affärskritiska situationer som snabbt kräver kvalificerad ledning och en flexibel lösning. Det kan till exempel vara under perioder av förändringsarbete, i rekryteringsfaser eller specifika projekt. Då är en interimslösning ett bra alternativ. I våra interimsupplägg hyr ni till en förutbestämd kostnad. 

Precis som alltid lägger vi lika stor vikt vid personens potential, drivkrafter och motivation som vid erfarenhet för att hitta rätt ledare som kan lyfta organisationen till nästa nivå.

Läs mer

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Blogg

Tankar och reflektioner om digitalisering, organisationsutveckling, ledarskap mm

Insights by H&H NES Offentlig Sektor

10 insikter för dig som leder i offentlig sektor

Ett kommunikativt verktyg Blogg

Ett kommunikativt verktyg