People & Culture

En snabbt föränderlig värld ställer nya krav på kompetens. Hur säkerställer vi att rätt personer vill bidra till och utvecklas med organisationen?

För att möta en omvärld i ständig förändring behöver vi nya sätt att organisera oss som tillåter flexibilitet, där kompetens kan röra sig fram och tillbaka och in och ut ur organisationen. Kompetens handlar inte längre om kunskap utan snarare om färdigheter, attityder och värderingar. Att ha en kultur som attraherar rätt personer och som gör att dessa personer väljer att stanna kvar, eller komma tillbaka, och fortsätta utvecklas med organisationen är en förutsättning.

För att kompetenssäkra er organisation behöver ni identifiera era framtida behov, öppna upp för nya lösningar och reda ut vad begreppet talang innebär för er. Ni behöver också säkerställa en kultur som attraherar och behåller rätt kompetens vid rätt tillfälle för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi hjälper er att kompetenssäkra organisationen för att ni ska kunna fortsätta leda utvecklingen in i framtiden. 

 

Fler exempel på hur vi kan hjälpa dig att kompetenssäkra din organisation:

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Ett kommunikativt verktyg Blogg

Ett kommunikativt verktyg

Insights by H&H NES Offentlig Sektor

10 insikter för dig som leder i offentlig sektor

Gör vårt test och få svar direkt

Vilken är din supertalang?

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling