Interim Executive

Interim Executive

Förutsättningarna för vårt professionella liv förändras. Förändringen kräver rätt kompetens på rätt plats som snabbt kan sätta sig in i ett uppdrag och bidra från första dag. Vi har Interim Executive - handplockad kompetens med tillsättning omgående och så länge ni behöver. 

Våra Interim Executives är handplockade och har olika spetskompetens. Flertalet har arbetat på ledningsnivå och är vana att driva och leda stora förändringsprojekt. Urvalet baseras dels på personernas tidigare erfarenhet och kompetens, men även deras potential för att lyckas i just det unika uppdraget. 

En Interim Executive kan exempelvis bidra med:

 • Förändringsprocesser
 • Omorganisering
 • Skapa förståelse och delaktighet för att få med sig medarbetare i förändring
 • Handling och strategi
 • Kriskommunikation
 • Coaching av chefer
 • Implementera nya effektiva arbetssätt
 • Handfasta verktyg för chefer

 

Här är några av Hammer & Hanborgs Interim Executives: 

Karin Interim Executive

Karin – erfaren ledare med fokus av att genomföra och driva personalförankrade innovation- och förändringsprojekt. 

Karin har ett starkt fokus att öka affärsnytta och samverka för höjt kundvärde. I utmärkande projekt har Karin varit ledare där samverkan och innovativa lösningar skapat möjligheter att nå nya nivåer med ökat medarbetarengagemang. Karin har både strategisk erfarenhet att säkerställa och operativt genomföra projekt. Hennes ledarskap engagerar och får team att prestera och nå uppsatta affärsmål. Karin har en mycket god erfarenhet från olika branscher i svenskt näringsliv, statligt affärsverk, kommun och egen verksamhet, samt stort engagemang inom idrott och föreningsliv. 

Du kan anlita Karin inom följande områden:

 • Inspirera och implementera en förändrings- och utvecklingsprocess
 • Förbättra kundupplevelsen och utveckla organisationen med kundfokus i alla led
 • Arbeta med Kundresan och Kundinvolverad tjänsteutveckling
 • Engagera och få med personalen i förändringsarbetet
 • Utveckla och implementera CRM-baserat arbetssätt
 • Projektledning
 • Ledning- och styrelsearbete

 

Fredrik – Fredrik Interim Executivebrinner för att hjälpa och inspirera individer och företag som arbetar med B2B-försäljning 

Fredrik brinner för att hjälpa och inspirera individer, team och företag som arbetar med B2B-försäljning att öka effekten av sina säljinsatser. Detta genom att utveckla nya arbetssätt anpassade till den moderna kundresan. Med mer än 18 år erfarenhet av B2B försäljning har han en djup erfarenhet av processer, rutiner och förhållningssätt för att göra affärer. Utifrån sin modell skräddarsyr och anpassar Fredrik efter individens förmåga, kunskap och intresse. 

Du kan anlita Fredrik inom följande områden:

 • Coachande säljledarskap, hur du som ledare coachar och stöttar dina medarbetare i det operativa säljarbetet
 • Utveckling av aktiviteter och beteenden som driver försäljningen framåt och möjliggör försäljning i er organisation
 • Ta fram metoder som driver försäljning framåt

 

Interim Executive Marja HuotariMarja – kommunikations- och ledarskapskonsult, specialist på förändringskommunikation

Marja är en driven ledare med många års erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, förändringsledning och försäljning. Mogen och lyssnande ledare som kan utmana och utveckla organisationen och ledningsgruppen. Författare till boken om förändringskommunikation, ”Någon annans jobb!?”, som kommer ut innan årsskiftet.

Du kan anlita Marja inom följande områden:

 • Rådgivning i strategisk kommunikation; coachning, budskap mm.
 • Kommunikationsplan och aktivitetsplanering
 • Kommunikationsledning
 • Stöd i val av kanaler, kommunikationsaktiviteter och personer som kan agera budbärare
 • Kommunikationsmätningar och -audits
 • Workshops och utbildningar för ledningsgrupper

 

Mer information om Interim Executive

Är du intresserade av att anlita en Interim Executive? Ta kontakt med Heléne Hård af Segerstad eller Annelie Forssell för mer information.Vi handplockar för just ert uppdrag. Hör av dig!

Är du en Interim Executive?

Är du nyfiken på hur man blir en Interim Executive och önskar vara med i vårt nätverk? Börja med att svara på frågefomuläret nedan så hör vi av oss till dig. Vid frågor kontakta Sara Abrahamsson

Länk till intresseanmälan