Strategy Icebreaker

Vår workshop Strategy Icebreaker hjälper dig att komma igång med aktivering av din strategi. Workshopen som är en given del av helheten i en aktiveringsprocess kan du också använda för att ta pulsen på var ni står just nu.

Målsättningen är att gå från övergripande, kanske abstrakt språkbruk som kan uppfattas diffust, till att låta medarbetare vara med och formulera aktiviteter som ska omvandlas till konkret handling!

Strategy Icebreaker hjälper chefer och ledning att formulera vad som ska göras på ett sätt som minimerar risk för missförstånd och nödlösningar. Vi belyser allt från val av aktivitet till hur vi beskriver den på ett sätt som maximerar handlingskraft och engagemang.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att konkretisera och formulera relevanta aktiviteter!

Change & Development

Digital Icebreaker

Change & Development

Diversity Icebreaker Workshop

Magdalena Ericsson
Magdalena Ericsson

Principal Consultant

+46 (0)8-459 03 66