Change & Development

Den digitala utvecklingen påverkar oss alla. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs en organisation som vill, vågar och kan förändras.

Bransch efter bransch transformeras av digitaliseringen med förändrade eller helt nya affärsmodeller som följd. Inte sällan behöver varumärket ompositioneras för att fortsätta vara relevant. Nya förutsättningar gör att vi behöver organisera oss och samarbeta på nya sätt. Ofta finns både strategi och teknik på plats, ändå blir det inte som vi har tänkt eller så händer kanske inget alls…

Strategi och teknik i all ära men för att framtidssäkra er organisation behöver ni säkerställa att strategier omsätts till action genom att engagera och entusiasmera människorna i organisationen. I våra processer jobbar vi i co-creation labs där vi lär och utvecklar tillsammans. På så sätt hjälper vi er att skapa en organisation som både kan och vill förändras.

Flera sätt att komma igång

Hur digitalt mogen är er organisation? Kom igång med vår workshop Digital Icebreaker eller prata mer med oss om digital mognad och hur det påverkar framtidens organisationer!

Kan du konsten att vara konkret? Eller, hur aktiverar du er strategi och får med er medarbetarna i förändringen. Läs mer om vår Strategy Icebreaker och prata mer med oss om strategi-aktivering! 

Från hierarki till kaos: Organisationsstrukturer för den digitala eran (Inspirationsseminarium 1h). 

 

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Så  visar Oxelösund att varje innovativ medarbetare är en stor tillgång Blogg

Så visar Oxelösund att varje innovativ medarbetare är en stor tillgång

Talang, vem är det? Potential, vem har det? Blogg

Talang, vem är det? Potential, vem har det?

Kollektiv intelligens ger ditt team framgång! Blogg

Kollektiv intelligens ger ditt team framgång!