Digital Icebreaker - tar pulsen på er digitala mognad

Varför ska jag köpa er workshop?

För att få en bra start på er förändringsresa måste du som ledare veta hur digitalt mogen organisationen är. Genom vår workshop ”Digital Icebreaker” hjälper vi dig få en bild av mognaden i ditt team. Det gör att du får en nulägesbild att utgå ifrån och ditt team kommer igång med förändringsarbetet under positiva former.

Hur går workshopen till?

Under 1-3 timmar kommer ni, i en inspirerande workshop, gemensamt inventera er digitala mognad. Det gör ni  genom att svara på ett antal frågor för att sedan tillsammans diskutera era svar. Det ger er en samsyn och utgångspunkt att utvecklas från, både som team och som organisation. Innan workshopen har vi ett förberedande möte med dig som beställer workshopen och vi genomför även en enklare uppföljning en tid efteråt.

Vilka grupper kan delta?

Digital Icebreaker passar alla typer av organisationer och kan genomföras med alla typer av grupper, eftersom allt och alla påverkas av digitaliseringen. Det som är särskilt spännande med Digital Icebreaker är att oväntade stjärnor kan framträda under workshopen eftersom formen gör att ni kan locka fram nya insikter utan att någon i teamet riskerar att tappa ansiktet kring sin ”digitala” status.

Kontakta Karin Netzell om du vill veta mer om eller boka workshopen Digital Icebreaker.