Största utmaningen för dagens ledare

Att företag och organisationer måste vara beredda på att genomföra förändringar för att överleva det vet vi. För att lyckas med det krävs intresse, engagemang och handlingskraft hos medarbetarna. Men förändrade medarbetarbeteenden, nedmontering av silos och nya organisationsstrukturer lämnar lite plats åt det traditionella ledarskapet.

Dagens ledarskap handlar mycket om att ingjuta mod och inspirera sina medarbetare menar Jonas Mauritzson Managing Consultant Hammer & Hanborg. I Nordic Executive Survey 2016 som Hammer & Hanborg genomfört under hösten svarade hela 49 % av respondenterna att utmaningen med förändringen är just att lyckas ingjuta mod och självförtroende i medarbetaren.

- För många medarbetare kan mod och självledarskap vara en utmaning eftersom man upplever att utrymmet för felsteg, feltänk och andra misstag minskar samtidigt som kraven på prestation ökar, säger Jonas.

Kommunikation och öppenhet från ledare har även tidigare varit viktigt för att arbetsplatsen ska ha en sund miljö och en önskvärd kultur. Men i det moderna ledarskapet måste du dessutom skapa en plattform som gör att medarbetarna accepterar förändringen och vågar vara modiga.

 - För att lyckas med det är det viktigt att du själv lever upp till de värderingar som företaget står för och bidrar till den kultur som organisationen vill ha.

Jonas tycker också att dagens ledare har en avgörande roll när det gäller att involvera och skapa möjligheter för medarbetarna att växa i och med den konstanta förändringen. Det kan vara överväldigande för många och svårt att veta hur man faktiskt förändra sin egen ledarstil. Jonas vill ändå tipsa om tre sätt att leda i det nya organisationslandskapet;

  • Var tydlig och transparent med vad företaget vill och vart det är på väg för att skapa acceptans och förståelse.
  • Ge förtroende genom involvera vilket bidrar till att skapa mod och bygga självförtroende hos medarbetarna.
  • Visa empati och anpassa ditt ledarskap, alla människor påverkas olika av förändringar.

Hammer & Hanborg erbjuder en rad olika verktyg och metoder för dig som leder i förändring. Behöver du hjälp att synliggöra eller kanske forma om en befintlig kultur så kan vi hjälpa dig med det genom Value Mapping, ladda gärna ned vårt White Paper om du vill läsa mer om det.