Sveriges mest innovativa arbetsgivare - Skatteverket 9:e plats

Hammer & Hanborg har för trettonde gången genomfört undersökningen Kommunikatören. 2 810 personer har deltagit i årets undersökning och bland annat svarat på frågan om vilken arbetsgivare de anser vara mest innovativ i Sverige i dag. På tio i topp-listan finns både internationella bolag, svenska start-ups och en myndighet. Vi har intervjuat vinnarna som delar med sig av sina bästa insikter och arbetssätt. Näst på tur Skatteverket, Marie Lindström Rosandher Kommunikationsdirektör. 

Hur arbetar ni med att vara en innovativ arbetsgivare? Vi är angelägna att ha våra målgrupper för ögonen och involvera dem i våra förändringar. Jag tror att just ”kundinvolveringen” och förståelse för att vi är till för våra företagare och medborgare gör att vi hela tiden vill förbättra oss och hitta nya smarta lösningar, det bidrar till en innovativ miljö. Vi har en digital agenda, ny inriktning och en ny organisation som ska rusta oss för att möta nya utmaningar kring utveckling och digitalisering. Allt detta har vi haft stor involvering kring i Skatteverket.

Vad har ni för tips till andra som också vill lyckas med dessa frågor? Bemötande, förtroende och utveckling måste vara en del av verksamhetens resultat och ett tydligt uppdrag för varje chef. Att ha ett utifrån och in perspektiv och inte tvärtom.

Finns det några fallgropar? En fallgrop som jag tror vi alla kan trilla i är att man gör en förändring med nya begrepp, tjusiga dokument och kanske kundundersökningar men att allt sedan fortsätter som tidigare ändå. Förändring blir mer yta än verkligt innehåll.

Läs hela listan Sveriges mest Innovativa Arbetsgivare