Så kan du bidra till att minska den globala hungern

Tänk dig att två barn i varje normalstor svensk mellanstadieklass inte skulle få tillräckligt med mat varje dag för att hålla sig friska. Det är så verkligheten ser ut för nästan 800 miljoner människor idag.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Välkommen till World Hunger Day - ett evenemang som Hungerprojektet drivit i flera länder sedan 2011, i år även i Sverige.

Helena Norder du arbetar som partner på Hungerprojektet, kan du berätta lite mer om vad som kommer att hända den här dagen?

Denna dag uppmärksammar vi hungerfrågan som ofta hamnar i skuggan av svält- och flyktingkatastroferna. Det är förstås viktigt att hjälpa människor som befinner sig i en katastrofsituation, men om vi inte parallellt jobbar långsiktigt med att åtgärda grogrunden för svälten så kommer vi inte att kunna förhindra att fler katastrofer inträffar i framtiden.

Vi gör bland annat en punktinsats tillsammans med matbranschen där ett stor antal restauranger (i Stockholm, Göteborg och Malmö) kommer medverka. Många av restaurangerna planerar specifika erbjudande där intäkterna går till Hungerprojektet och eftersom dagen sammanfaller med Mors dag så hoppas vi att alla ”våra” restauranger blir välbesökta! Alla är också varmt välkomna att besöka oss under ”Smaka på Stockholm” 1-6 juni. 

Om du fick sätta upp ett drömscenario för vad vi, företag, organisationer och privatpersoner, tillsammans kan åstadkomma under World Hunger Day, vad skulle det vara?

Att tusentals människor pratar om hunger den dagen! Och att fler därmed förstår sambandet mellan hunger och svält, och att det faktiskt GÅR att komma till rätta med det problemet. Dessutom hoppas jag förstås att vi samlar in jättemycket pengar som vi kan skicka vidare till våra duktiga kollegor i våra afrikanska programländer!

Om jag inte bor i någon av storstäderna men ändå känner att jag vill bidra, hur gör jag då?

Det finns flera sätt, sprid gärna vår kampanj i sociala kanaler eller bli månadsgivare, även små belopp är välkomna och gör stor skillnad. Du tar också enkelt del av vårt arbete genom att prenumerera på vårt månadsbrev eller genom att följa oss på Facebook.

De pengar som samlas in vad går de till och vad betyder det för dem som ni hjälper?

Det är bra att veta att vi har 90-konto och att Svensk Insamlingskontroll övervakar att pengarna används till rätt ändamål. Dessutom är vi stolta över att vi har högsta betyg i Givarguiden.

De insamlade pengarna går dels till program för mobilisering och utbildning av människor på Afrikas landsbygd, vilket kallas epicenterstrategin. Ett epicenter är ett koncept för samhällsutveckling, utbildning och en central byggnad. Vi investerar runt 70 kronor per person och år i ett sådant epicenterområde, under en tidsperiod om åtta år. Kring epicentret byggs en fysisk såväl som social infrastruktur. Epicentret blir en dynamisk samlingspunkt för flera byar och ett samhällscentrum där människors grundläggande behov tillgodoses.

Vi ser en stigande levnadsstandard genom utveckling av företag, skola, mikrobank, sjukvård, vattentillgång, fleråriga matförråd mm. Samtidigt minskar barnadödlighet, fattigdom, sjukdom och kronisk hunger. Det är så fantastiskt att se att vår hjälp till självhjälp ger sådana resultat och utvärderingar visar tydliga resultat trots ovanligt små investeringar.

Hjälp till självhjälp som ger bevisad framgång, vad är målet med ert arbete?

Målet för Hungerprojektet är att de människor vi hjälper ska bli självförsörjande och att vi därmed inte ska behövas. Eftersom människorna i våra program själva gör största delen av arbetet så är vår metod extremt kostnadseffektiv, dvs varje krona gör stor nytta! Vår modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa lösningen. Vi går inte in och gör jobbet utan utbildar och inspirerar människor att tro på sig själva och varandra samt hitta bra ledarskap.

Det stärker individer och samhällen så att de bättre klarar framtida påfrestningar, som missväxt genom kunskap om odlingsteknik och gemensamma reserver i form av matbanker. Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor i fattigdom, och med kvinnor i fokus utbildar och stärker organisationen människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom.

Hammer & Hanborg stödjer sedan i höstas ett av era projekt i Afrika. Om andra företag vill göra som oss och stödja ett epicenter, hur går man tillväga?

De kontaktar mig! Som partnerföretag till Hungerprojektet får man en unik inblick i utvecklingsarbetet och har möjlighet att vara involverad i ett specifikt samhälles utveckling. Många av våra företagspartners väljer också att besöka det epicenter de stödjer. Vi har också andra sätt att involvera medarbetarna på våra partnerföretag. Vår metod för ledarskapsutveckling används t.ex. av en del av våra företagspartners i deras vardag.

Hungerprojektet är en ideell, opolitisk och icke-religiös organisation, som på global nivå driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.