Rätt kultur - en förutsättning i konstant förändring

I Hammer & Hanborgs undersökning Nordic Executive Survey lyfts självledarskap och en stark kultur som viktiga delar för att lyckas i konstant förändring.

Det är också något som Marika Skärvik, VD PerformancePotential håller med om. Hon har i över 30 år, som ledare och chef, arbetat med förändring och utveckling. Marika berättar att idén till PerformancePotential föddes ur en frustration om att vi alltmer bedömer människor utifrån någon sorts fastlagd personlighet, istället för att intressera oss för vad som motiverar och bakgrund till olika prestationer.

- Om du inte är medveten om vad som är viktigt för dig kommer du i slutändan att tappa motivation och göra det som du tror någon annan blir glad av. Därför är det viktigt att medarbetaren själv, på riktigt, förstår vad som motiverar.

Marika menar också att det underlättar för ledare och medarbetare när båda förstår hur den andre gör sina val och prioriteringar. Att det dämpar frustration och gör att vi hittar sätt att samverka, mer effektivt på.

- Ge medarbetare möjlighet att bli medveten om sin potential och sitt agerande, utifrån och in. När vi berättar för människor vem de är, kan det krympa den egna självbilden.

I Nordic Executive Survey tror också 54 % att nätverksorganisationen är det mest framgångsrika sättet att organisera sig på. Det ger ett mer agilt arbetssätt där nya grupper eller team ständigt sätts samman. För att få full effekt i dessa agila team kan det bli avgörande att veta vilken potential, erfarenhet och kompetens som finns inom gruppen, för att få maximal effekt.

- Det är otroligt viktigt att identifiera värderingar och föredragna arbetssätt för att en person ska trivas i en organisation samt att organisationen ska trivas med personen och för att få en bra match menar Isabel Bångstad, Consultant Hammer & Hanborg

Isabel som använt PerformancePotential verktyg Preferensanalys™ och ArbetsrelateratDNA™ i sitt arbete tycker också att analysen är ett viktigt verktyg att använda som stöd vid organisationsförflyttningar.

- Det är väldigt värdefullt att använda analysen vid olika typer av förflyttningar i en organisation, för att få med sig medarbetarna och synliggöra deras potential och därmed uppnå bästa arbetssätt i ett team.

Vill du veta mer om hur Hammer & Hanborg hjälper kunder identifiera potential, värderingar och motivationsfaktorer kan du läsa mer om det här.