Sveriges mest innovativa arbetsgivare - Microsoft 10:e plats

Hammer & Hanborg har för trettonde gången genomfört undersökningen Kommunikatören. 2 810 personer har deltagit i årets undersökning och bland annat svarat på frågan om vilken arbetsgivare de anser vara mest innovativ i Sverige i dag. På tio i topp-listan finns både internationella bolag, svenska start-ups och en myndighet. Vi har intervjuat vinnarna som delar med sig av sina bästa insikter och arbetssätt. Först ut Microsoft, Helena Sjöberg HR Lead Sverige. Heléne Hård af Segerstad delar ut priset.

Hur arbetar ni med att vara en innovativ arbetsgivare? Vi tror inte att innovation sker på en bestämd plats eller tid. En nyckel till innovation i vår svenska organisation är Det Nya Arbetslivet (DNA), där tekniken, människan och den fysiska arbetsplatsen knyts ihop. DNA erbjuder frihet och flexibilitet mellan arbete och privatliv, vilket gynnar produktiviteten bland våra anställda. Vi arbetar även med att på riktigt leva och lära med ett så kallat growth mindset, det vill säga att våga ta risker och experimentera med nya idéer. Genom att dela både framsteg och misslyckanden kan vi lära av varandras misstag och framgångar, allt för att driva innovation och inte uppfinna hjulet igen.

Vad har du för tips till andra som också vill lyckas med dessa frågor? Vi arbetar mycket med interna utbildningsprogram och erbjuder även ett reverserat mentorskap där juniora medarbetare blir mentorer och matchas mot seniora adepter. Detta bidrar till vardagliga kunskapsutbyten och att medarbetarna inspirerar och informerar varandra. När vi delar erfarenheter med våra kollegor möjliggör vi att tänka nytt och brett.                                              

Finns det några fallgropar? Den digitala arbetsplatsen ställer högre krav på digitalt ledarskap och självledarskap. Därför arbetar vi med frekventa återkopplingar mellan chef och medarbetare. Kontoret och kontakten med kollegor är fortfarande otroligt viktigt hos oss.

Läs hela listan Sveriges mest Innovativa Arbetsgivare

Som enda byrå placerade sig Doberman topplistan. Läs Resumés intervju med Lisa Lindström, vd Doberman