Därför främjar rätt kultur förändringen

80 procent av respondenterna i Nordic Executive Survey 2016 håller med om att en stark kultur bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete. 50 procent tror dock inte att deras kultur stödjer en förändring eftersom de har en kultur som vilar på hierarkiska grunder eller flera subkulturer inom organisationen, som varken stödjer varandra eller en förändring. 

Vi på Hammer & Hanborg ser att allt fler organisationer förstår vikten av att tydliggöra värderingar och kultur för medarbetarna och inkludera dem i det arbetet. Efterfrågan på att ta fram processer och stöd för ledare som utmanas av det moderna ledarskapet ökar stadigt.

Fredrik Svenburg, Senior Consultant på Hammer & Hanborg har lång erfarenhet av att arbeta med rekrytering och han har hjälpt många ledare bygga rätt team. Han menar att kulturen måste vara rätt och välförankrad för att förändringen ska var möjlig att genomföra.

 - Chefens beteende är viktigt, eftersom det lämnar större avtryck (intryck!) är vad som kommuniceras. Särskilt när det inte matchar. Ofta ser dagens ledare sig själv som en del av förändringen och skapar grunden till en stark kultur genom att våga ”walk the talk” säger Fredrik

Fler och fler organisationer formar också nätverksorganisationer där självstyrande team har ersatt silos. I dessa organisationer blir ledaren en facilitator för sina medarbetare, snarare än någon som delegerar uppgifter.

 - En utmaning i det är att bygga upp en ny välfungerande kultur som blir framgångsrik i en ständig förändring säger Fredrik

Här delar Fredrik med sig fyra tips för att sätta ramen för en stark och välfungerande kultur:

  • ”Lead by example” Vill du få till mer samarbete? Visa anställda att du samarbetar. I förändring är också feedback viktigt, det är bättre med kort daglig återkoppling än en lång om året som gått.
  • Undvik att skönmåla eller beskriva något som inte finns. Anställda känner inte igen sig och om dessutom en chef inte följer de värderingarna faller det hela platt på en gång.
  • Mät! Sätt tydliga mål och använd delmål på vägen
  • Våga fira och uppmärksamma målen.

Hammer & Hanborg erbjuder genom bland annat Value Mapping organisationer hjälp med att ta fram en stark och hållbar kultur. Genom kartläggning av arbetssätt, personliga värderingar och kommunikations- och beteendevetenskaper på ett specifikt team eller på hela organisationen, får ni en tydlig nulägesbild och grund att bygga vidare på. Läs mer om Value Mapping här eller kontakt oss så berättar vi mer.