Sveriges mest innovativa arbetsgivare - Doberman 8:e plats

Sveriges mest innovativa arbetsgivare - Doberman 8:e plats

Hammer & Hanborg har för trettonde gången genomfört undersökningen Kommunikatören. Närmare 3 000 personer har deltagit i årets undersökning och bland annat svarat på frågan om vilken arbetsgivare de anser vara mest innovativ i Sverige i dag. På tio i topp-listan finns både internationella bolag, svenska start-ups och en myndighet. Henrik Karlsson, designchef och Lisa Lindström vd på Doberman tar emot diplomet som överlämnas av Heléne Hård af Segerstad, Managing Consultant på Hammer & Hanborg.

Grattis till placeringen på listan! Berätta, vad gör ni för att vara en innovativ arbetsgivare? Våra kunder kommer till oss och förväntar sig innovation. Det är det vi vill, kan och måste leverera varje dag. Då måste vi såklart ha en miljö som lockar fram just den kraften hos oss. 

Grundidén är enkel: låt medarbetarna styra företaget som att det vore deras eget. Desto mer hemma medarbetarna känner sig, desto större ägandeskap, mod, lust och kreativitet kommer de ha. I praktiken innebär det att öppna upp för alla att på djupet kunna påverka förutsättningarna som gör att de växer i sina roller. Det gör vi genom allt från större idéer så som att alla får sitta på roterande platser i ledningsgruppen eller att medarbetarna bestämmer att vi ska starta ett New York kontor. Till små men väldigt viktiga initiativ så som att vi har gemensam lunch varje dag där alla får chans att bygga relationer vilket i sin tur skapar trygghet. Eller att alla får jobba med egna experimentprojekt om de känner att de behöver för det för att utvecklas. Vi brukar säga att vi leker företag. Så länge vi bejakar den leken är vi innovativa.


Vad har ni för tips till andra som också vill lyckas med att uppnå en innovativ arbetsmiljö? Våga testa er fram. Låt inga gamla sanningar bli dogmer. Säg ja till alla initiativ från organisationen, hur tokiga de än må låta. Det viktigaste är att hela tiden röra sig framåt istället för att försöka förutspå vad som är rätt eller fel runt ett mötesbord, för det vet man aldrig innan man testat vilket är en grundregel inom innovation. Och sist men inte minst, ingen ledning vet bättre än sin organisation. Det lever vi efter varje dag. Och det gör inget att det blir fel ibland. Bara vi rör oss framåt vet vi att vi kommer bli bättre i slutändan.


Finns det några fallgropar? Att vara organisk och låta medarbetarna styra företaget missuppfattas ibland som att det inte finns några ramar, krav eller hierarkier överhuvudtaget. Det är en fälla som det inte kommer något gott ur. För sanningen är faktiskt precis tvärtom. En innovativ organisation kan bara uppstå om det finns trygghet. För att skapa trygghet krävs att alla förstår spelplanen vi agerar på, vilka förväntningar som finns och att vi har ledstjärnor att jobba mot. Därför har vi en stark vision som vi samlas kring. Vi har arbetsprocesser som guidar oss. Och vi har tydliga ledare som pushar organisation framåt hela tiden. Skillnaden är att vår vision och våra processer är framtagna av medarbetarna, inte av någon chef. Och att våra ledares främsta jobb är att förstå och stödja medarbetarna att åstadkomma det de drömmer om, inte att säga åt dem vad de ska göra. 

Läs hela listan Sveriges mest Innovativa Arbetsgivare