Trine Larsen

De 10 hetaste titlarna 2018

Jag, Trine Larsen, tillsammans med Hanne Bjurstrøm, jämlikhet- och diskrimineringsombud, tidigare arbetsmarknadsminister, fick äran att sitta i TV-soffan på God Morgen Norge, måndag den 22 januari. Vi pratade bland annat om #metoo och om vilka jobb som vi kommer att kunna se i framtiden och kanske redan nu under 2018.

2017 var året då människans beteende stod i fokus, speciellt med tanke på höstens revolutionerande #metoo-kampanj. Det mänskliga kommer fortsätta sätta sin prägel på det år vi står inför. Och den digitala utvecklingen fortsätter sin resa framåt och vi ser att våra närmsta kollegor i allt större utsträckning kommer att vara robotar.

Arbetslivet är under konstant förändring, vilket gör tiden vi lever i väldigt spännande. Som en motpol till detta kan vi förvänta oss att hitta många nya jobb i framtiden! Om inte alla jobb vill ha dessa titlar, måste dock fler traditionella jobb ändra dess innehåll och fokus.

#metoo Consultant

Mot bakgrund av det senaste året är det naturligt att det blir ett mycket större fokus på sexuella trakasserier och ett respektfullt bemötande mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Det kommer att bli ett större fokus på beteendeförändringar, förankringsvärderingar och attityder på företaget. Vi kan förvänta oss att det skapas och läggs stor vikt vid specialiserade roller i samband med detta. 

AI HR Manager

När artificiell intelligens är och blir en alltmer större del av vår vardag är det nödvändigt med en särskild roll för att säkerställa att denna intelligens får plats i organisationen.

Urban Farmer

I en alltmer urbaniserad och digitaliserad värld har det blivit större fokus på hållbarhet och miljö i förhållande till livsmedelsproduktionen. Vi ser ett mycket större intresse för och fokus på närproducerad mat som ett miljövänligare alternativ. Detta kommer vi att se mer av i framtiden och vi tror att Urban Farming och det som kallas ”food-tech entrepreneurs”, kommer att utvecklas till att bli ett etablerat och attraktivt yrke 2018.

Strategic Wizard

När det går lite snabbt i svängarna är det viktigt att ha en kreativ strateg som kan kasta sig runt och trolla fram bra resultat. De strategiska sinnena med kreativ känsla kommer att eftertraktas under det kommande året.

Focus Master

Vi ser att det finns större fokus på personligt välbefinnande och hälsa från både arbetsgivare och anställda. Så för den som inte vill meditera men fokusera, kommer det att skapas roller för just detta, att hjälpa de anställda anta metoder för att avskärma, balansera och centrera sig själva för att finna ro och fokus till att göra sitt bästa.

Hologram Operator

Den tredimensionella världen blir alltmer verklig. Konstnärer kan återuppstå på scen och nya erfarenheter skapas, denna roll är gränssnittet där fiktion möter IRL (in real life).

Outdoor Office Developer

Är det nödvändigt med kontor när det enda som krävs är att man har tillgång till en dator eller telefon för att göra sitt jobb? Frågan är huruvida man strukturerar organisationen när alla jobb sprids. Denna roll kommer att vara ansvarig för detta.

Zero Impact Analyst

Arbetet med miljöfrågor samt strävan efter minimal påverkan kommer att få ett ännu större fokus. Hållbar utveckling kommer därför att inkluderas som ett av elementen i företagets ledningssystem och måste följas upp kontinuerligt. Rollen kommer att vara ansvarig för att se till att detta blir normen.

Virtual Branding Manager

Virtual reality, Augmentet reality och alla andra ”realiteter” är dagens marknadsföringsplattform. Rollen kommer att innefatta expertis kring möjligheterna i den virtuella världen, såsom reklamskyltannonsering i en VR-värld.

Mood Manager

Vi måste tillvarata motivationen och stämningen i en värld som ständigt förändras. Det gäller att snabbt se hur någon känner och att komma fram till rätt lösningar för att hålla humöret uppe, det är nyckeln till den här rollen.

Trine Larsen

Trine Larsen

Managing Partner / Senior Consultant

Alla poster RSS