Talang, vem är det? Potential, vem har det?

Roligt att så många har gjort vårt snabbtest för att hitta sin supertalang! Nu är det nästan 7000 personer som har blivit Visionary, Performer, Change-Maker, Co-Creator eller Enabler. Förmågor som vi vet är viktiga i dagens föränderliga värld.

Bakom det här testet finns en massa kunskap och erfarenhet och även ett mer omfattande verktyg med en självskattning, en workshop, eller en styrkebaserad inventering av ett team – beroende på vilka behov man har och vad man vill åstadkomma. Ett verktyg att använda för att hjälpa individen, gruppen eller hela organisationen att förflytta sig och hitta sin styrka att bygga vidare utifrån.

För att ha potential att lyckas i en viss roll krävs förutsättningar både vad gäller kunskap, färdigheter, och kultur. Alltså möjlighet att förstå organisationens och rollens spelplan och handlingsutrymme. Sällan verkar vi i vakuum. Tvärt om är vi alltmer sammanflätade med varandra. Därför behöver vi även ta hänsyn till vilka andra som finns i teamet och andra samarbetsparter när vi bedömer potentialen.

Detta sammantaget gör det nästan överflödigt att poängtera att varken begreppet talang eller potential kan relateras till ålder eller att vissa värderingar, eller att vissa beteenden skulle kunna stämplas som bättre eller sämre än andra. Det handlar om att vara rätt i relation till ett visst uppdrag i en bestämd organisation. För att avgöra vem som är rätt har vi utvecklat egna metoder som vi använder i kombination med väl beprövade verktyg som sammanfattas i modellen nedan.

Karin Netzell

Karin Netzell

CBDO

I rollen som affärsutvecklare på Hammer & Hanborg lägger Karin Netzell fokus på att undersöka de mekanismer som påverkar arbetsmarknaden och hur vi kommer att förhålla oss till arbete i framtidens professionella liv.

Alla poster RSS