Så visar Oxelösund att varje innovativ medarbetare är en stor tillgång

Det är idégala i Oxelösunds kommun. Under året har medarbetare lämna in idéer på intranätets idétorg. Alla medarbetare kan lämna in idéer om vad som helst och under 2016 har 22 idéer inkommit.

När vi genomförde en medarbetarundersökning 2013 framkom att många medarbetare inte tyckte att deras idéer togs tillvara på ett bra sätt. Då startade vi idétorget och sakta men säkert har arbetet med att ta hand om idéer växt med både en idécoach och idégalan. Sedan 2014 har vi också samarbetat med SKL i projektet ”Förändra radikalt” som handlar om att förändra brukarorinterat. Genom projektet som går in på sin tredje omgång under 2017, har vi arbetat med och lärt oss metoder för tjänstedesign och innovationsarbete.

Ett övergripande syfte med galan är att uppmärksamma inkomna idéer och inte minst idélämnarna. Vi behöver belöna dem som är innovativa för att visa för hela organisationen att detta är viktigt och att varje innovativ medarbetare är en stor tillgång. Vi vill också öka våra medarbetares framtidstro. Ingjuta förhoppning och tro på att vi kommer fixa de kommande årens utmaningar. Skapa en känsla av att vi kan och vill.

Budgeten för galan är på ett par tusen för maten och arrangemanget är enkelt. Men syftet är stort. I vår lilla kommun med snart 12 000 invånare måste vi arbeta med vår innovationskraft, hitta nya sätt att bedriva vår verksamhet och möta de behov som våra medborgare har. Vi behöver våra medarbetares idéer och vi behöver alla, för ju fler idéer som genereras ju större chans är det att vi kan skapa förändring och hittar de nya lösningarna, de som är bättre och effektivare och som gör att vi blir vassare. Att ta tillvara idéer har alltid varit viktigt men nu är det så uppenbart att våra medborgares behov förändras, och det går fort. Vi måste anpassa vårt arbete efter både förändrade behov men också till förändrade ekonomiska förutsättningar.

Vårt idétorg och vår idégala vill uppmuntra att tänka nytt. Vi vill premiera dem som gör det. Sedan 2013 har resultatet i vår medarbetarundersökning förbättrats avsevärt. Det är en positiv utveckling i det totala resultatet men också direkt på frågor om idéhantering och framtidstro.

Vill du också uppmuntra dina medarbetare att vara innovativa men vet inte hur ni ska börja? Här är några tips på vägen:

  • Ha inställningen ”det finns inga dåliga idéer”
  • Säg Ja och… inte Nej men…
  • Se alla som innovatörer, oavsett yrke eller uppdrag
  • Gå från ord till handling
  • Utred inte, testa
Henny Larsson

Henny Larsson

Henny är Personalchef för Oxelösunds kommun.

Alla poster RSS