Om att vara en kommunikativ ledare

Vad är egentligen en bra chef och vad är det som avgör om en chef är bra? Vad är det för skillnad på chef respektive ledare? Med över 20 olika arbetsgivare i bagaget har jag upplevt om inte alla chefskaraktärer så säkert en hel del.

Att dra paralleller till att antalet tjänsteår som chef skulle vara synonymt med att vara en bra chef är ett tankesätt som hör hemma i det förgångna. Trots det utgår arbetsgivare fortfarande i stort från detta resonemang. Att vara chef på pappret är en sak men att dessutom ha förmågan att leda är något helt annat och inte nödvändigtvis kopplat till tjänsteår.

En bra chef eller ledare är något av en subjektiv upplevelse, men det finns ett antal parametrar som väger tyngre än andra i definitionen en definition som också är kopplat till ett kommunikativt ledarskap. Låt mig få laborera runt några av dem:

  • Du behöver vara närvarande, inte stå och hänga över axeln men vara där, visa dina medarbetare att du bryr dig, visa att de likväl som du existerar.
  • Du behöver sätta ett ramverk eller en struktur och vara tydlig med detta för att sen låta dina medarbetare få springa fritt, få utlopp för sin kreativitet. Att ha gemensamma mål att springa mot är en nödvändighet, däremot kan vägen till målen ske på olika sätt.
  • Du behöver se dina medarbetare som en oerhörd tillgång, överös dem med feedback. Det är som att vattna en blomma, utan vatten så dör den eller tappar gnistan.
  • Du behöver skapa delaktighet och vara en informativ ledare. Med delaktighet och engagemang kommer medarbetares vilja, motivation och driv.
  • Du behöver vara ett föredöme som föregår med gott exempel. Om du inte använder cykelhjälm hur kan du då förvänta dig att dina medarbetare ska göra det.
  • Du får inte vara rädd för konflikter. Du behöver kunna hantera händelser som är utmanande och tuffa och ändå stå kvar och våga ta diskussionen.
  • Du bör visa ett känsloregister. Att kunna bidra med energi och inspiration och ett anamma som heter duga kräver också att du kan bjuda på ett känsloregister. Visa din passion och låt den skapa ringar på vattnet.

Med dessa nämnda punkter, har jag tolkningsföreträde och facit på hur en bra chef eller ledare ska vara? Nej sannolikt inte. Jag har bara upplevt en mängd olika personligheter i en variation av yrkesroller. Jag har arbetat i produktion till att idag sitta i ledningsgruppen på en enhet i ett globalt bolag. Jag har plockat upp människor bokstavligt talat från skiten i samhället till att brottats med människor som varit dubbelt stora som mig. Min styrka är att jag ser individer oavsett samhällsgrupp och jag tror mig ha en förmåga att inspirera dessa att växa och brinna i sina yrkesroller. Jag har livserfarenhet av människor inte antal tjänsteår som chef. Jag är idag inte chef men jag är en ledare.

Henrik Axelsson

Henrik Axelsson

Henrik Axelsson, Egenföretagare samt Communication Director. Är före detta Malmöpolisen som bytte bana för att arbeta med kommunikation. Han har gått Sveriges Kommunikatörers managementprogram Communication Executives Program, medverkat i Trygghetsrådet bok kommunikatören och har även medverkat i podcasten Mina Misstag. Han har under de senaste 10 åren arbetat med kommunikation i statliga och globala bolag. www.kommunikativaverktyg.se

Alla poster RSS