Kollektiv intelligens ger ditt team framgång!

Strax innan jul bad jag ett gäng deltagare på min föreläsning "Organisation i digital transformation" att svara på vilka utmaningar just nu i skiftet, som gör mest ont. Gissa hur svaren såg ut? Jag kan ge er en ledtråd. De innehöll ord som strukturer, silos, kundcentrering och trögrörlighet med flera :)

De flesta chefer idag, upplever att organisationer för att ha en chans att möta omvärldens krav, komplexitet och hastighet, måste vara mer nätverksbaserade, snabbfotade och alltid kunna ställa om utifrån kundernas och marknadens konstanta förändringar och behov.  Men de flesta frågar samtidigt - hur ska vi få med oss organisationen i den omställningen?

Det finns nog ingen universalmodell eller teknik. Det är något vi samskapar i varje nytt sammanhang. Men jag tror att vi är många som nu upptäcker framgångarna i att jobba i mer avancerade och utvecklade samarbeten kring nya flöden, processer och arbetssätt . Att man behöver jobba mer i team, använda varandra, göra den gemensamma kompetensen viktigare och större än bara den egna. The smartest person in the room - is the room.

Ibland slår det mig att det som nästan är rent av vackert i den här transformationen, är just det faktum att vi nu behöver varandra så mycket som människor. Det har nu också blivit explicit affärs- och framgångskritiskt.  Det förstår allt fler. Därmed inte sagt att det är lätt.

Bland det bästa jag vet, är att facilitera och leda ute i organisationer kring hur vi kan skapa de där teamen som ska möta kraven med lätta, snabba fötter. Vad är kritiskt för att de ska kunna prestera så bra som möjligt? Hur behöver samarbetet och relationerna se ut? Vad innebär det för kommunikationen, för ledarskapet, för hur var och en kan bidra?

Även om varje organisation har sin unika särart, kan jag ändå efter alla år, företag och branscher ändå se en hel del gemensamma nämnare:

  1. När man sätter ihop team tänker många generellt sett mer på de roller som hade större värde i en annan tid och struktur. Tänk vilka komplement vi skulle kunna utgöra till varandras kompetenser om vi också såg hur visionären, möjliggöraren och förändringsledaren jobbar bäst ihop.
  2. Team utvecklas genom sina relationer och relationer utvecklas genom feedback och feedback upplever nästan ALLA - att de får för lite av. Tänk vad man skulle kunna uppnå och hur snabbt man skulle kunna leverera om alla hade koll på både sig själva och varandra?
  3. En företagskultur består av beteenden, inställning och hur vi agerar mot varandra. Det är något att både analysera, visionera och jobba kring. Ibland refereras det till något som växt fram i väggarna på något mystiskt sätt...Med en medveten kultur, vilken satsbräda för innovation och utveckling!

Mig fascinerar de här frågorna, och det är därför jag som gigare delar min tillvaro mellan olika uppdragsgivare och bolag - men alltid med samma fokus. Organisationen är relationerna mellan människorna inom den. När det blir hardcore  skapas förutsättningarna att bli framgångsrik i en allt mer komplex värld. Om du vill ta en kaffe och prata med om den framgången - hör av dig :)

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak

Katarina är facilitator och designer av lärandeprocesser, som leder grupper, individer och organisationer i den Digitala Transformationen. Katarina har en bakgrund som journalist och programledare samt internkonsult inom kompetensutveckling på Sveriges Radio. Gigar tillsammans med Hammer & Hanborg.

Alla poster RSS