Förändringskommunikation ett naturligt och vardagligt tillstånd här för att stanna

2012 och 2013 gjorde vi stora kapacitetsminskningar och drygt 400 anställda fick lämna vår produktionsenhet på Stora Enso Hyltebruk. Fler människor konsumerade nyheter via digitala plattformar vilket minskade konsumtionen av traditionella dagstidningar och också den produkt vi tillverkar – tidningspapper.

Under de utmanande och intensiva åren så kommunicerade vi utifrån vår bästa förmåga, vi stöttade chefer, tog fram kommunikativt stödmaterial, öppnade upp för olika kommunikativa forum och andra kanaler. Som ett bevis för att kommunikationen till trots blev lyckad fick vi när vi under 2016 blev utnämnda att medverka i den populära utgåvan av Trygghetsrådet – kommunikatören att kommunicera förändring. Ett axplock från några av de saker som vi tog med oss från de åren är:

  • Var beredd på förändringar i de planer som ligger, ibland kan det vara bra att släppa strukturen och gå lite mer på magkänsla om det behövs.
  • Se till att ha bra samarbete med de fackliga organisationerna. Bjud in till dialog så snart som möjligt.
  • Vårda företagskulturen – använd strategiska verktyg för att stärka den även i en omställning med kommunikation, storytelling och värderingsarbete.

Åren fram till idag har inte på något sätt varit mindre föränderlig, vi kommunicerar fortfarande effektivt och vi transformeras dagligen. Digitaliseringen vi ser runt omkring oss innebär bara att förändringstakten ökar, förändring är ett naturligt inslag och har varit sedan urminnes tider, trots detta definieras ofta kommunikation under förändring som något enskilt och tillfälligt. Men förändring är något helt annat, det är något pågående som aldrig slutar. Därför är behovet av kommunikativt ledarskap och kommunikatörer fortsatt en kritisk förutsättning för att nå framgå. Lyckas vi som kommunikatörer nå fram med budskapet om att transformation är ett pågående och naturligt tillstånd uppnår vi snabbare också konsensus i många av de utmaningar organisationen har framför sig.

Att få medarbetare att känna och tycka att det finns en spänning med förändring och att det är en naturlig del i livet så kan följden leda till mindre stress, mindre press och ökad arbetsglädje och motivation. Stora Enso, med DNA från Stora Kopparbergs Bergslags AB och Falu gruva, hör till världens äldsta aktiebolag (1288).

Detta hade aldrig inträffat om vi inte transformerat oss och byggt en stark kultur.

Henrik Axelsson

Henrik Axelsson

Henrik Axelsson, Egenföretagare samt Communication Director. Är före detta Malmöpolisen som bytte bana för att arbeta med kommunikation. Han har gått Sveriges Kommunikatörers managementprogram Communication Executives Program, medverkat i Trygghetsrådet bok kommunikatören och har även medverkat i podcasten Mina Misstag. Han har under de senaste 10 åren arbetat med kommunikation i statliga och globala bolag. www.kommunikativaverktyg.se

Alla poster RSS