Den digitala revolutionens tredje fas

Det blir allt tydligare hur den digitala revolutionen kommit in i sin tredje fas. Efter att ha börjat som trevande digital trend under skymningen av 1900-talet, så har den digitala tsunami som fullkomligt vällt över oss senaste tiden växt till att utgöra en högst central del för varje människa, företag och land.

Vad som nu händer är att det går från att inte vara något för vissa generationer (digital natives), avdelningar (digital departments) och länder (digital divide), till att genomsyra hela befolkningar, hela företag och alla världens länder. Med ett trendord så har det kommit att kallas för digital transformation.      

Orsakerna bakom är många men här intresserar vi oss för konsekvensen kring själva företagen. Minst tre företagsmässiga aspekter är värda att ta upp. Det kanske allra viktigaste är insikten att det verkligen är en genuin digital transformation det handlar om. Att skrapa på ytan, knuffa undan ansvaret till någon avdelning eller roll kommer inte längre göra jobbet. Det digitala måste in i själva dna:t i hela företaget, genomsyra samtliga tankar och handlingar, både kultur och struktur.

Baserat på ett mer fruktbart utifrån-och-in tänk, så är det andra som måste ske själva kommunikationen med våra kunder. Det enskilda företaget måste anpassa sig till den ökande kommunikationen. Helst, leda den. Och ha en digital strategi som håller allt samman, vilket innebär:

  • En digital strategi som prioriterar bland digitala mål, målgrupper och mått som ska mäta framgången
  • En digital strategi som specificerar de digitala medel som mer än andra bidrar till just dessa mål
  • En digital strategi som inte lever ett eget liv utan genomsyrar hela organisationen 

Som en tredje aspekt så får allt det här självklart konsekvenser för den egna organisationen. Vi behöver kulturer, strukturer, processer, ledare och medarbetare som har förutsättningar för dynamik. Vi behöver kompetenser, tekniker, affärsmodeller, strategier och styrning som är elastiska. Vi behöver virtuella nätverk uppdelade i krossfunktionella celler som arbetar agilt, vilket innebär att:

  • De gamla strukturerna är döda och de nya dynamiska nätverken här för att stanna
  • Den gamla "avdelningarna" är borta, och framgången ges istället i "celler" med olika erfarenheter och kompetenser som stavas mångfald framför enfald
  • De gamla linjära processerna i "projekt" är borta, och istället har vi en ständig work-in-progress där gamla sanningar itereras och gamla handlingar optimeras.

Och, kanske mest utmärkande av allt, en kommunikation och distribution som är allt mer digital. Sammanfattar vi allt det här i ett enda ord så stavas det förändringsbenägenhet.

Rufus Lidman

Rufus Lidman

Rufus Lidman är Fil Lic. samt omtalad serieentreprenör och strategikonsult inom onlinemarknadsföring. Han har bidragit i etableringen av många onlineföretag och har som strategikonsult medverkat till att lyfta effekten av onlinemarknadsföring för några av Sveriges och världens mest etablerade varumärken. Därutöver är Rufus flitigt anlitad föredragshållare och skribent.

Alla poster RSS