Nätverksorganisation är bäst på att möta utmaningarna

Det är genom nätverksorganisationen ni bäst kommer att möta utmaningarna som kommer med konstant förändring. 48% i undersökningen håller med om det. På en andraplats kommer amöbaorganisationen (20%), och efter det, traditionell organisation (17%) och kaosorganisation (15%).

Nätverksorganisationen baseras på relationer mellan intressenter och tillåter organisationen att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Att organisera sig på detta sätt passar bra i den växande gig-ekonomin. Det behövs strukturer som tillåter talang att röra sig in och ut ur organisationen beroende på behov.

Vilka delar kan bli mer nätverksbetonade? Vilka relationer finns det? Ge medarbetarna utrymme att investera i sina relationer genom att skapa dialog och samarbete.

Hur digitalt mogen är er organisation? Kom igång med vår workshop Digital Icebreaker eller prata mer med oss om digital mognad och hur det påverkar framtidens organisationer!

Kan du konsten att vara konkret? Eller, hur aktiverar du er strategi och får med er medarbetarna i förändringen. Läs mer om vår Strategy Icebreaker och prata mer med oss om strategi-aktivering

Hammer & Hanborg kan vara stöd för er när ni vill se över vilka delar som först bör utvecklas till att bli mer nätverksbetonade. Kontaka oss så berättar vi mer. 

Läs mer om våra insikter för dig som leder i konstant färändring, inom offentlig sektor.

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation