Mjuka värden har blivit hårdvaluta för dagens ledare

Framgångsrikt ledarskap handlar om förmågan att formulera ett tydligt budskap och att få hela teamet att sträva i samma riktning. Viktiga egenskaper för att leda i konstant förändring är coachande, inspirerande, flexibel och anpassningsbar, kommunikativ, öppen, lyhörd, empatisk och modig.

Ledarskapet inom offentlig sektor håller på att anpassas till de nya, plattare organisationsstrukturerna. Framgångsrikt ledarskap handlar bland annat om förmågan att formulera ett tydligt budskap och om att få hela teamet att sträva i samma riktning. Viktiga egenskaper hos ledare blir därför att vara coachande, inspirerande, flexibel och anpassningsbar, kommunikativ, öppen, lyhörd, empatisk och modig.

Intervju med Linus Almqvist kommunikationschef för samhällsrådgivaren Ramböll, tidigare chef för kommunikation och privatinsamling, Barncancerfonden (2013-2017).

 Linus Almqvist intervju HammerHanborg insikt led med empati
Foto: Barncancerfonden

Why är nyckeln för att få med sig medarbetarna

Team, hjärta och Why!
Fördubbla insamlingen från 180 miljoner kronor till 360 miljoner kronor på fem år. Det var Linus Almqvists uppdrag när han tillträdde på Barncancerfonden. Målet nåddes på fyra år. Nyckeln var att ta fram och arbeta efter ett Why ”Utrota barncancer genom att finansiera barncancerforskning”.

”Det viktigaste är att ha ett svar på varför varumärket finns överhuvudtaget och vilket värde vi skapar. Det blir som en ”kärnreaktor” och medarbetare behöver aldrig detaljstyras”

Du nämner att Why är avgörande för att lyckas? Hur menar du?
Why är nyckeln för att få med sig medarbetarna! Att verkligen förstå varför. Varför går vi till jobbet varje dag, vår högre mening, hur vi bidrar till att förbättra livet för alla runtomkring i hela samhället.

Vad är den stora skillnaden mellan ett Why och en strategi?
En strategi är ofta ett tungt dokument och just därför kan det vara svårt att få den att bli en del av verksamheten. Ett Why däremot skapar förståelse och känsla och när den verkligen känns råder inga tveksamheter. Det handlar i grunden om psykologi och målet är att kicka igång medarbetarens inre kraft och motor.

Så du tog aldrig fram en strategi?
Jo men jag skapade en enkel och pedagogisk bild som var lätt att ha som stöd i det dagliga arbetet.

Vad är det viktigaste med bilden du tog fram?
Vi hade ett tydligt och tufft ekonomiskt mål men det som var för våra ögon var den nytta vi kunde ge när vi hade nått vårt ekonomiska mål. Vårt varumärke var ”en varm kämpe som sprider hopp”.  Alla de barn som kämpar mot cancer är hjältar och vi är de som sprider hopp med målet att fler barn ska överleva.

 Hur arbetade ni med att visa det?
Vi ville vara otroligt tydliga i vår retorik. En krona till oss är en krona till att stödja hopp. Den ”blå stolen” är alltid med, alla barn i vår kommunikation har eller har haft cancer och vi är tydliga med att det är genom forskning som barnen överlever och den siffran är över 80 procent idag. Det visar att vårt hopp faktiskt är realistiskt.

Hur gjorde ni för att aldrig glömma det?
Vi hade ett mantra ”för att skapa magi måste vi tänka innanför ramarna” annars går du utanför det som är vårt varumärke och vår personlighet. Vi höll oss till det och sköt bort alla initiativ som inte var inside the box. När vi håller oss till en enda sak, känner omgivningen att det verkligen är på riktigt!

Tycker du att många organisationer lyckas med det?
Nej det kan jag inte säga. Jag tror det beror på att många organisationer splittrar upp ansvarsområden på flera olika avdelningar. Det känns självklart för mig att det blir svårt att hålla ihop det då, du tappar helhetsbild, mandat och fokus. Det är inte heller ovanligt att man mer eller mindre medvetet motarbetar varandra när det är organiserat så.

Hur arbetade ni rent praktiskt?
Att hantera förändring är avgörande i dag så vi byggde in det i vår organisation. Vi var 13 personer som samarbetade utifrån fyra kompetensområden; varumärke, press/pr /information, det digitala teamet och marknadsföring/insamling.

Vi arbetade inte efter en arbetsbeskrivning, däremot hade vi alla en kompetensplattform. Skillnaden mot en arbetsbeskrivning är att du äger hela ansvaret och processen vilket gör att du kan agera snabbt och agilt på det som händer i omvärlden. Det behövs aldrig ett ok från en chef, det faller aldrig mellan stolar eller råder tveksamheter om vad som ska göras när varje medarbetare vet att de hade mandat att av lösa det på bästa sätt.

Passade det alla medarbetare?
Det var en resa i sig. Vi fick arbeta mycket med kultur, struktur och rekrytering av rätt medarbetare var självklart en mycket viktig del i att det blev rätt team till slut.

Linus tips:

  • Mejsla fram ett Why
  • ”Empower the employee”
  • Skapa en icke-hierarkisk organisation med superkompetenta medarbetare som samarbetar i processer
  • Ta fram en tydlig kommunikationsstrategi (nedan är Linus one page)
  • Var tydlig genom att våga vara ”inside the box”.

Barncancerfondens kommunikationsstrategi intervju Linus Almqvist Hammer Hanborg

Hur ser det ut i er organisation? Har era ledare den kompetens som krävs för att framgångsrikt leda i konstant förändring?

Genom vår Competency Model kan vi hjälpa er inventera vilka egenskaper samt vilken potential som finns inom organisationenen. Denna unika kompetensmodell baseras på vår gedigna erfarenhet av rekrytering och CEBs mångåriga forskning. Modellen bygger på fem olika kompetenser; Change Maker, Visionary, CoCreator, Perfomer samt Enabler  och är de kompetenser som ger bäst förutsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.Kontakta oss så berättar vi mer.

Samtliga insikter och mer material om utmaningar med att leda inom offentlig sektor hittar du här

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg