Stötta medarbetarna så de kan maximera sin potential

Som ledare inom offentlig sektor behöver du stötta dina medarbetare att få ut maximalt av sin potential. Nyckeln är att hjälpa varje individ att leda sitt eget arbete och sin utveckling.

I en tid av ständig förändring finns inte längre tid eller utrymme för hierarkiska strukturer. Istället behöver varje medarbetare vara självgående och ges utrymme att fatta beslut. Det kan vara avgörande, när förändring går snabbt behöver vi också agera snabbt.

Visst, ibland kommer det att bli fel. Det gör inget! Att leda i förändring handlar om att våga göra fel. De organisationer som stöttar självledarskap och tillåter misstag, kommer att ha en stor fördel framför de som inte gör det. 

Som ledare är din uppgift att facilitera, visa riktningen och skapa en trygg miljö baserat på de värderingar som genomsyrar organisationen. Låt medarbetarna agera och besluta självständigt. Det är de som har kunskap om verksamheten. Läs mer om hur Hammer & Hanborg kan hjälpa er i analysen av era förutsättningar för att bygga en självstyrande organisation.

Intervju Berit Oscarsson, Kommunikationschef Naturvårdsverket

 Berit Oscarsson kommunikationschef naturvårdsverket
Pressfoto Naturvårdsverket

Vi vinner på att använda kraften i våra medarbetare

Vilken insikt tycker du var mest intressant?
Alla var intressanta men jag fastande för ”Låt alla leda”.

Varför då?
I och med att förändringstakten ökar kan vi inte koncentrera ledarskapet till några få ledare. Det finns också mycket att vinna på att använda kraften i våra kompetenta medarbetare genom att ge utrymme och möjlighet att växa. Det är positivt för dem som individer men gynnar hela organisationen. Dessutom är det inte bara viktigt att låta flera leda, utan att vi alla kan bli ledda. Det blir en dynamik när vi får växla roller. Det gör också att vi alla blir bättre på det vi gör.

”Det finns också mycket att vinna på att använda kraften i våra kompetenta medarbetare genom att ge utrymme och möjlighet att växa”

Vilka förmågor ser du behövs för ledare idag?
Det är flera förmågor som jag ser som viktiga; förmåga att kunna kommunicera målbilder och vara tydlig, skapa delaktighet samt vara flexibel och uthållig i förändringen.

”Tydlig värdegrund och rätt inställning är också viktiga delar”

Tydlig värdegrund och rätt inställning är också viktiga delar. Har jag inställningen att jag är bäst på allt eller ser jag att jag är en del av ett team och det är när vi arbetar tillsammans som det blir bäst resultat?

Vad är din reflektion när du läste alla tio insikter?
De flesta drar åt samma håll tycker jag, men det är intressant för jag ser att de löser problem på lite olika sätt. Det är inte nödvändigt att jobba med alla delar utan det viktiga är att prova sig fram. Det kan kännas övermäktigt att organisera annorlunda men det går att till exempel testa med att jobba i nätverksstruktur även om organisationen är hierarkisk.

”Det är inte nödvändigt att jobba med allt, det viktiga är att prova sig fram.”

Vad har ni gjort på Naturvårdsverket?
En av våra starkaste tillgångar är våra medarbetares engagemang i de frågor vi arbetar med men det kan också lätt bli att alla hamnar i sin expertroll. Därför arbetar vi med tillit och teamarbete. Exempel är gemensam omvärldsspaning, kulturanalys och att ta fram verksamhetsidén tillsammans. Vi har också löst delar i större projekt och som uppdrag. Förändring är en process men jag tycker vi har kommit en bra bit på väg! Läs mer om Naturvårdsverket här

Fler insikter hittar du här.

Samlingsbild NES Insights Offentlig sektor

 

Intervju Berit Oscarsson, Kommunikationschef Naturvårdsverket

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation