Förändring sker först när vi påbörjar förändringen

Förändring är inte att vi bestämmer oss för att förändras utan när vi faktiskt förändra vårt beteende och agerar på nya sätt. Som ledare behöver du omfamna förändring, ja till och med lära dig att leva förändring. Det betyder också att när väl strategin och planen är på plats börjar det riktiga arbetet. Att få medarbetarna leva det.

Tidigare undersökningar visar att många organisationer har strategier på plats. Men, förra årets Nordic Executive Survey visade att strategiaktivering är en av de stora utmaningarna för ledare. För att implementera strategin behöver hela organisationen engageras. Nyckeln är att alla förstår och accepterar behovet av förändring. Ny teknik innebär fantastiska möjligheter men transformation handlar om människor, kultur och ledarskap.  Ledarens uppgift är att skapa en trygg och inspirerande miljö där medarbetarna vågar vara modiga. Grunden är att du som ledare lär dig leva förändring.

Intervju med Martin Ahrend Digital Business Developer & Transformer

Martin Arendh intervju Hammer Hanborg
Foto: Jonas Mauritzson Hammer & Hanborg

Förbättra är ett litet steg, förändra är stort, något radikalt!

Vilken av insikterna valde du?
”Lär dig leva förändring” är den insikt som stack ut för mig.

Varför då?
Det är avgörande i dag men kan vara svårt att genomföra i praktiken. I grunden beror svårigheten ofta på att det råder en begreppsförvirring kring definitionen av ordet förändring.

Uttrycket ”vi gör mycket förändringar” handlar ofta om förbättringar, inte förändringar. Det kan vara förbättring av organisation, produkter eller annat. Förändra är stort, något radikalt och handlar om mindset.

Vad krävs av de som leder förändring?
Jag ser tre delar. Ledarskap är en. Då grunden i förändring är rätt mindset, krävs det ledare som har en helt annan ledarstil än de chefer som är vanligast i dag. Nyckelord är inkludera, reagera och agera annorlunda.

Den andra är nyfikenhet och förmågan att ta in det som händer i omvärlden. Det är ett nytt konkurrenslandskap idag där nyckeln är att förstå kundbeteende och vara snabb med att anpassa verksamheten.

Den tredje är förmåga att lägga en riktning när allt förändras hela tiden. Alla branscher påverkas av digitaliseringen och många känner sig vilsna. De organisationer som har en visionär ledare kommer vara de som lyckas. Det handlar inte om att säga ”så här är det eller så här blir det”, en riktig visionär har förmågan att se bortom horisonten och förmedla den bilden så alla medarbetare förstår vad deras roll är för att organisationen ska nå dit.

”Förmågan att förstå kunderna är avgörande”

Det mesta idag handlar om inställning och digitalisering. Om du är nyfiken, har ett öppet sinne, verkar i en organisation som bjuder in till samarbete och tillåter medarbetarna att testa sig fram så är mycket vunnet. De som kommer lyckas är de som ”Lär sig leva förändring” och faktiskt gillar det!

Martins tips!

 • Skapa en organisation där ”att göra fel” inte existerar.
  Se varje chans att testa som en möjlighet att snabbare nå framgång.
 • Var tydlig med vilken roll företaget vill ta i samhället.
  Det bygger den inre kompassen och stabiliteten som gör att du lyckas i tider av ständig förändring.
 • Våga vara visionär!
  Vi vet ingenting om framtiden därför är våga tro och testa det enda vi kan göra.
 • Ha en ständig samhällsspaning och en bred utblick.
  Det är omvärlden som bestämmer hur marknaden ser ut och framgång ligger i att vara snabb att se vad som händer.
 • Samarbeta
  Co-creation. Glöm konkurrenter. Nyckeln är att samarbeta med andra aktörer men också att internt rigga för att samarbeta på nya sätt.
 • Testa er självbild
  Hur långt har ni kommit? Alla ligger långt efter men de flesta inser inte det.

Genom CoreHub kommer ni snabbt igång med er strategiaktivering. Hammer & Hanborg stödjer er med det ni behöver för att aktivera er strategi till maximal effekt.

Blir du nyfiken på att höra mer vad som triggar engagemang och hur det är inbyggt i verktyget kontakta Magdalena Ericsson som är Principal Consultant hos oss, så berättar hon mer!

Du hittar samtliga insikter här.

Samlingsbild NES Insights Offentlig sektor

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016