Ledarens uppgift är att inspirera

I Nordic Executive Survey anger 58% av respondenterna att ledarens främsta uppgift är att inspirera till mod och självförtroende.

För att skapa förändring behöver mandat och ansvar flyttas ut i organisationen för att skapa engagemang. Som ledare blir det viktigt att undvika detaljstyrning och att ta vara på den specialistkompetens som finns genom att våga delegera.

Det finns en sak som du som ledare inte kan delegera och det är att skapa en trygg miljö där medarbetarna vill och vågar vara modiga och agera. Därför blir att inspirera till mod och självförtroende en av ledarens allra viktigaste uppgifter.

Vi erbjuder olika workshops där du, tillsammans med oss och dina medarbetare, kommer arbeta fram en tydligare bild av vad som faktiskt engagerar och motiverar var och en i gruppen. En gemensam bild av det kommer göra det lättare för dig att flytta ut mandat och beslutspunkter i organisationen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Intervju med Manne Didehvar, Generalsekreterare och VD Sveriges HR Förening

Manne Didehvar Generalsekreterare VD Sveriges HR Förening Hammer & Hanborg

Vilken insikt ser du som allra mest intressant?

Jag blev uppriktigt glad när jag läste alla dessa tio insikter! Inom HR-världen behöver vi jobba mer med fakta och studier. Det är väldigt viktigt att vi tar fram nyckeltal som är kopplade till medarbetare och affären. När vi gör det får vi en helhetsbild av medarbetarnas roll i affären och HRs roll som i sin tur lyfter gruppen. 

"Avgörande blir hur man jobbar med motivation och inspiration, för det blir väldigt viktigt att skapa kraft som kommer från alla inom organisationen."

Samtidigt när jag tittade på själva resultatet av undersökningen så tänker jag – så här ser det ut oavsett bransch. Inte bara inom offentlig sektor. Det berör alla! Innehållet är till 100 procent en bekräftelse av allt jag ser. Både globalt och nationellt där vi pratar om framtiden och hur demografin kommer att ställa nya krav på vårt arbete. Åldersskillnader och beteende samt hur ska vi förena kulturen, där de äldre ska jobba längre och de yngre kommer med sin livsstil, sina behov och synsätt. Avgörande blir hur man jobbar med motivation och inspiration, för det blir väldigt viktigt att skapa kraft som kommer från alla inom organisationen.

Vad är viktigt att tänka på i det arbetet?
Det är två funktioner som vi behöver lyfta fram. HR självfallet men också kommunikation, speciellt internkommunikation. Relationer är det viktigaste vi har idag. Förmågan att skapa bra relationer kommer vara nyckeln till framgång. När förändringstakten ökar och vi behöver ställa om allt snabbare krävs en kultur som är tydlig och trygg. Där alla lever kulturen, och förstår vad den innebär. Det är det som skapar möjligheten till flexibilitet och anpassningsbarhet utan att det behöver vara jobbigt. Kunniga personer på HR och kommunikation kommer ha nyckelpositioner för att göra detta möjligt.

Vilka är framtidens möjligheter för HR?
Vi behöver jobba mer strategisk och jag tror att rollen kommer att vara mycket betydelsefull för att stötta ledningen. Bland annat genom att föra in perspektivet kring hur kompetensförsörjning kommer vara avgörande för organisationens framtid. Dessutom, att få ledningsgruppen med på spåret för att hantera HR-frågor och se på medarbetarnas roll för att nå affärsmålen. Kan tänkas enkelt, men jag ser att det ofta inte är fallet. Här finns en stor potential för alla inom HR att ta den rollen!

"Här finns en stor potential för alla inom HR att ta den rollen!"

Vad gäller offentlig sektor, vare sig vi vill eller ej, så är det i grunden ett komplex uppdrag att producera mer för mindre pengar. Det finns också ett strukturellt hinder inom offentlig sektor och det beror på utmaningen i att ha staten som ägare som drivs av politiska beslut som påverkar chefskapet och hur verksamheten ska styras. Uppdraget kräver också en organisation som möter sina medborgare. Det är ett mycket fint uppdrag men det har sina utmaningar.

Insikten att inspirera till mod som du valt som favorit, vad innebär den för alla inom HR?
Det är mycket spännande och det medför möjligheter att ta position! Förmågan att sätta tydligheten, ramarna och kulturen för att skapa en kultur med utrymme för innovation och möjlighet att bidra genom att våga ta risker, göra det oväntade och våga göra fel utan att bli uthängd. Det är nog det viktigaste vi har idag. Det är modet som kommer att vara det som skiljer vinnarna från de som inte lyckas.

"Det finns flera vägar att ta sig till målet. Trial and error är ett begrepp som kommer få en renässans!"

Att fira en modig medarbetare som vågat satsa på något oväntat och som inte nådde det resultat som var förväntat kan i sig leda till något som får hela verksamheten att växa. Det finns flera vägar att ta sig till målet. Trial and error är ett begrepp som kommer få en renässans!

9 maj anordnar Sveriges HR Förening HR NU i Stokholm. Där kommer man bland annat ta upp frågor om hur digitaliseringen påverkar offentlig sektor, hur engagerar en ledare medarbetaren och hur skapas en mer effektiv organisation?

Mannes bästa tips för att inspirera till mod:

  • Skapa samarbeten
  • Bygg in interaktivitet och jobba över gränserna
  • Satsa på empati och de mjuka värdena 
  • Fokusera på förmåga
  • Tänk på att kultur slår alla strategier!

Du hittar alla insikter om hur det är att leda i konstant förändring, inom offentlig sektor, här.

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016