En stark kultur stödjer ert förändringsarbete

76% av respondenterna anser att en stark kultur kan stödja förändringsarbete, men endast 28% säger att de har en kultur som stöttar förändring.

I undersökningen har respondenterna identifierat tre sätt där kulturen stödjer förändring;

  1. En kultur av förändring - När förändring finns inbyggt i kulturen är det enklare att faktiskt förändra. Det kan t.ex. handla om förändring som kärnvärde.
  2. Kulturen som enande kraft - När kulturen fungerar som en enande kraft är det enklare att få alla i organisationen att inse och acceptera behovet av förändring och därmed faktiskt skapa förändring.
  3. Kulturen ger goda relationer - En kultur som stöttar goda relationer, skapar förtroende och tillit och inspirerar till mod underlättar också förändring.

58% av respondenterna menar dock att deras kultur inte stöttar förändring och har även här identifierat tre sätt där kulturen sätter käppar i hjulet:

  1. En kultur som motverkar förändring - När kulturen håller fast vid gamla, traditionella sätt att arbeta och vill att allt ska vara som förr är det svårt att förändra.
  2. Kulturen ska skyddas till varje pris - Det är också svårt att förändas när kulturen i sig själv inte får förändras.
  3. En mosaik av kulturer - När det finns flera olika kulturer inom organisationen hindras förändring. Istället för en gemensam vision arbetar olika delar av organisationen mot olika mål.

Hur upplever du som ledare att er kultur är? Överensstämmer den med dina medarbetares bild av er kultur? Genom Value Mapping kan vi hjälpa er att kartlägga kulturen inom er organisation. Rätt sätt att kommunicera och en stark kultur går ofta hand i hand. Genom Hammer & Hanborgs workshop Diversity Icebreaker, kan ni på ett lättsamt sätt inventera vilka kommunikationsstilar ni har, för att förstå hur ni kan kommunicera på ett sätt som är rätt för just er kultur. Läs mer om Diversity Icebreaker och kontakta oss om du vill boka en workshop eller är nyfiken på andra sätt som vi kan hjälpa er arbeta i konstant förändring.  

Samtliga insikter om att leda i konstant förändring, inom offentlig sektor, hittar du här.

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg