Montera ned silos och skapa en kultur som stöttar gränsöverskridande samarbete

Att arbeta gränsöverskridande innebär bland annat att du som ledare bidrar till processen att montera ned silos samt skapa en struktur och kultur som stöttar gränsöverskridande samarbete. Gärna både inom och utom organisationen.

33% av respondenterna i Nordic Executive Survey anser att gränsöverskridande arbete är viktigt för att lyckas leda en organisation som är i konstant förändring. Som nummer två (29%) kommer att vara en lärande organisation.

Förståelse för att det finns olikheter, både inom organisationen och inom teamet, är en nyckel till effektiv kommunikation och samarbete. Det i sin tur lägger grunden för framgångsrika och starka samarbeten.

Genom Hammer & Hanborgs workshop Diversity Icebreaker, kan ni på ett lättsamt sätt inventera vilka kommunikationsstilar ni har för att förstå hur ni kan kommunicera på bästa sätt inom just ert team och er organisation. Läs mer om Diversity Icebreaker och kontakta oss om du vill boka en workshop eller är nyfiken på andra sätt som vi kan hjälpa dig och ditt team arbeta i konstant förändring.

Intervju med Eva Reimers, Kommunikationschef e-Hälsomyndigheten

Hammer & Hanborg har intervjuat Eva Reimers, kommunikationschef eHälsomyndigheten om våra insikter, hur hon ser på digitaliseringen och vad den har inneburit för eHälsomyndigheten.

Eva Reimers Kommunikationschef Pressbild eHälsomyndigheten

Det funkar inte att arbeta i egna stuprör

eHälsomyndigheten arbetar med att skapa förutsättningar för en digitalisering av hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Myndigheten ansvarar också för en rad konkreta nationella e-hälsotjänster, varav e-recepten är mest kända. Organisationen har varit i ständig förändring sedan den bildades och fick i juni 2016 uppdraget att omlokalisera större delen av verksamheten till Kalmar.

”Med den ökade digitaliseringen av samhället blir det allt viktigare att arbeta gränsöverskridande”

Vilken insikt ser du som allra mest intressant?
Jag känner igen mig och ser flera insikter som intressanta, dessutom hör många av dem ihop. eHälsomyndigheten är en digitaliseringsmyndighet och med den ökade digitaliseringen av samhället blir det allt viktigare att arbeta gränsöverskridande. Det gäller både i den egna organisationen och över organisationsgränserna. Som exempel kan jag nämna att vi är nio myndigheter under Socialdepartementet som just nu arbetar i ett digitalt projekt tillsammans för att hitta bättre sätt att nå ut med den statliga kunskapsstyrningen till professionerna inom vården.

"Det funkar inte att arbeta i egna stuprör. De som vi vill ska ta till sig kunskapen blir minst sagt förvirrade."

Vi har också inlett ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting. I arbetsgruppen för det här projektet ingår olika typer av kompetenser från helt olika avdelningar på myndigheterna som IT, kommunikation och verksamhet.

Vad är din reflektion när du läser insikterna?
Det är en nödvändighet i dagens arbetsliv att lära sig leva i förändring. Vi behöver rusta oss för detta så gott det går och här tycker jag att chef och medarbetare har ett gemensamt och otroligt viktigt ansvar för kompetensutveckling.

Det är lätt att säga att man älskar förändringar, men det gäller för det mesta bara om det inte berör en själv. Det går inte att sticka under stolen med att det känns i oss alla när eHälsomyndighetens jobb nu är på väg att flyttas till Kalmar. I maj 2018 ska det vara klart och vi på Kommunikationsavdelningen arbetar nära HR med stora rekryteringskampanjer i Kalmarregionen.

"Det är lätt att säga att man älskar förändringar, men det gäller för det mesta bara om det inte berör en själv."

På Stockholmskontoret håller våra medarbetare på att lära upp nya personer och lämna över sina arbetsuppgifter – och vad händer med var och en sen? Jag har många modiga kollegor som ser möjligheter i det nya okända, men självklart finns det också sorg. I det läget krävs mycket empati hos alla ledare och en förmåga att förstå hur olika personer reagerar vid stora förändringar.

Våra nyrekryterade medarbetare i Kalmar är entusiastiska över att få vara med och bygga upp en ny myndighet i staden. När jag rekryterar nya medarbetare tycker jag att just drivet att vilja lära och utvecklas och förmågan att hänga med i utvecklingen är extremt viktigt. Tempot är snabbt, inte minst inom kommunikationsyrket. Självklart behövs ett kunnande i hantverket, men det man inte kan från början kan man också lära sig med rätt inställning. Det behövs självständiga och drivna personer som också är villiga att jobba i team. Det är talang för mig. Ensamt lysande stjärnor är inget jag tror på.

"I det läget krävs mycket empati hos alla ledare och en förmåga att förstå hur olika personer reagerar vid stora förändringar."

Hur långt har ni kommit?
På eHälsomyndigheten har vi kommit en bit på väg när det gäller de insikter som beskrivs, men visst finns det jobb kvar att göra. De rutiner och processer som finns inom myndigheter generellt tar tid.

Syftet är gott – processerna ska säkra likabehandling, väl genomtänkta beslut, transparens och insyn. Utmaningen för myndigheter i dagens digitaliserade samhälle är att hinna med i den snabba tekniska utvecklingen och i kravet på innovativt tänk.

När en teknikupphandling har gjorts kan den tekniken redan vara föråldrad och på kommunikationsområdet konkurrerar vi med kommersiella sajter som ger hälsoråd.

Vad har du för tips?
Det är viktigt att sprida insikten om den förändrade omvärlden och det krävs modiga chefer som ger innovativa själar tillåtelse att tänka utanför de ordinarie processerna och få pröva nya sätt att jobba för att nå fram till medborgarna.

Ta gärna del av alla våra insikter här.

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation