Snabbhet, flexibilitet och ett gemensamt syfte

Snabbhet, flexibilitet, ett gemensamt syfte och att skapa ökat kundvärde är anledningar till att även stora och offentliga organisationer börjat använda agila metoder. För dig som ledare inom offentlig sektor handlar det bland annat om att hitta sätt att snabbare möta medborgares förändrade förväntningar och svara mot förändring i omvärlden.

I Nordic Executive Survey svarade 70% av respondenterna att man känner till vad agilt är och 41% säger att de använder agila arbetssätt.

Vi har identifierat fyra huvudsakliga områden där organisationer arbetar agilt:  

  1. En agil organisation med flexibla roller, platt organisationsstruktur, virtuella team, samarbete med gigare när det behövs eller samarbete med andra organisationer för att öka kundvärdet.
  2. Ett agilt arbetssätt som innebär att man använder olika metoder och processer så som scrum.
  3. Agila team inom vissa delar av organisationen. Till exempel nämns R&D, IT, marknad och digitala utvecklings team.
  4. Agila projekt där agila arbetssätt används i vissa specifika projekt.

Måga undrar hur man kommer igång med ett agilt förhållningssätt och i vilken del av organisationen man ska börja? Vi hjälper gärna till med svaren på dessa frågor genom en av våra workshops som fokuserar på förändringsarbete. Kontakta oss så berättar vi mer!

Nyfiken på vad agilt är och hur det påverkar dig som ledare? Här berättar vår gigare Katarina Pietrzak mer om det. Vill vi lära er mer om agila metoder så håller Katarina gärna en föreläsning om det för er.

Du hittar alla våra insikter från undersökningen här

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg