Kommunikatören 2017 - Framtidens professionella liv

Hammer & Hanborg har för trettonde gången genomfört Kommunikatören, Nordens största undersökning i sitt slag. Temat för årets upplaga av Kommunikatören är "Framtidens professionella liv".

För trettonde gången har vi genomfört Kommuikatören, en omfattande undersökning som bevakar utveckling och trender för kommunikativa yrkesroller.  Totalt 2 819 personer har deltagit i undersökningen. 

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur den nuvarande och framtida arbetssituationen ser ut för personer med kommunikativa och digitala roller. Utöver detta ställs frågor kring ett aktuellt tema. I årets undersökning är temat Framtidens professionella liv. Vi har också bett respondenterna nominera sveriges mest innovativa företag, listan med vinnarna presenteras längre ned.

Vi vill med undersökningen sätta fokus på yrkesområdet genom att:

 • följa utvecklingen och spegla det viktigaste som hänt området under året
 • hitta nya trender inom området och på arbetsmarknaden
 • visa på vikten av och affärsnyttan med kommunikativ kompetens
 • premiera betydelsefulla kommunikativa insatser
 • få en glimt av framtidens kommunikativa arbetsmarknad

Om respondenterna
72% är kvinnor, nära två tredjedelar är mellan 31-50 år och lika många bor i Stockholmsområdet. 85% är högskoleutbildade och utbildningsnivån är högst bland respondenter som arbetar på större företag.

Tema 2017: Framtidens professionella liv
Nästan 7 av 10 respondenter har svarat att de är bekanta med agila arbetssätt. Den största andelen finns i åldersspannet 41-50 år och inom privat sektor. Mer än hälften av de som känner till agila arbetssätt uppger att de arbetar agilt i sina organisationer. Vanligast är agila arbetssätt inom privat sektor och hos de allra minsta organisationerna och vanligast är att arbeta agilt i projekt. 84% av de som känner till agilt tror att det kommer att bli vanligare med agila arbetssätt i framtiden.

Lite mer än en fjärdedel har svarat att de känner till begreppet Design Thinking. Störst andel återfinns hos de äldsta respondenterna och i privat sektor. Av de som svarat att de känner till begreppet har 40% svarat att de arbetar med det. Det är vanligast att man arbetar med Design Thinking i privat sektor och i de minsta organisationerna. 68% av respondenterna som känner till begreppet tror att det kommer att bli vanligare att arbeta med Design Thinking i framtiden. Respondenterna fick även svara på vilken de anser vara Sveriges mest innovativa
arbetsgivare. Många olika förslag nämndes, nedan hittar du listan och motivering.

Ladda ned hela rapporten här.

Dela gärna med dig av resultatet, bilder och listor men kom ihåg att uppge källa – Kommunikatören Hammer & Hanborg.

 Topplistan över Sveriges mest innovativa företag

 1. Spotify
  Fokuserar på att tillvarata talangen hos medarbetarna och möter kundernas behov redan innan de förstått att det finns ett behov. Det har gjort att de har kunnat skapa en helt ny bransch! Det är en skön känsla att tänka att den här typen av arbetsplatser faktiskt existerar.
 2. IKEA
  En organisation i ständig förändring och förbättring där ”fel” inte existerar. Uppmuntrar initiativ och beslutsförmåga, lyssnar på marknaden och är otroligt duktiga på att ta hand om internt kompetens. Det gör att de kan anpassa sig snabbt. Har en stark företagskultur och lever verkligen sin vision.
 3.  Google
  Så långt ifrån traditionella arbetsplatser det går att komma. Deras sätt att behandla sina medarbetare är verkligen inspirerande! Fokus ligger inte enbart på arbete utan också på att de ska utvecklas, trivas och vilja jobba kvar. Med det perspektivet är alla medarbetare en stor innovativ potential och det är därför de är så framgångsrika!
 4. Klarna
  Smarta, nytänkande, snabbfotade och vågar tänka långt utanför sin bransch.
 5. Volvo
  De följer med i den snabba utvecklingen, tar ansvar för människorna i och utanför bilen och har en vision som inkluderar alla i samhället.
 6. Vasakronan
  Bolaget går i bräschen för utvecklingen i hela branschen.
 7. King
  Helt galna idéer, roliga och oväntade. Jobbar mycket med medarbetarupplevelsen. Frihet, ansvar, delaktighet och kompensation.
 8. Doberman
  Arbetar mänskligt, kreativt och inspirerande.
 9. Skatteverket
  De har genomfört en förändringsresa med kunden i fokus där medarbetarna fått värde av att vara en del av den.
 10. Microsoft
  Fokuserar på självständighet, tillit och distansarbete.

Sagt i media och socialal kanaler

VA.se: Det här är Sveriges mest innovativa bolag - som alla vill jobba för

Resumé: Doberman ett av Sveriges mest innovativa företag

Linkedinuppdatering Skatteverket får sitt diplom av Hammer & Hanboeg

Du hittar tidigare års undersökningar till höger under Rapportarkiv där alla rapporter finns samlade.

Så vet du att din arbetgivare är innovativ

Vi har också sammanställt en lista över vad som identifierar en innovativ arbetsgivare. Hur många av dessa stämmer in på er organisation?

lista innovativa företag

 

Christina Hammer och Åsa Falkman, berätta om Kommunikatören, hur började det hela?

Första undersökningen gjordes 2004. Dels ville vi ta reda på hur vårt nätverk av kandidater såg på sin arbetsmarknad, hur de sökte jobb, vad de tyckte var viktigt när de sökte jobb, vilka företag som de ansåg vara bra på kommunikation. Vi ville göra den största undersökningen inom vårt område. Dels ville vi ge våra kandidater ett mervärde genom att bjuda dem på ett gratis event där de får kunskap om både kommunikation och om arbetsmarknaden. Syftet var och är fortfarande också att driva frågan om vikten av kommunikation och att synliggöra den här kvalificerade och viktiga yrkesgruppen. Vi hade redan då ett stort nätverk och om någon skulle vara intresserad av och ha möjlighet att göra den här typen av undersökning så var det vi.

Vad var viktigt när ni gjorde den första undersökningen?

Den första undersökningen var i mångt och mycket en nulägesanalys. Men vi hade redan från start med priset Bäst på kommunikation både i privat och offentlig sektor. 

Hur har det sett ut genom åren?

Svarsdeltagandet har varit högt från början och ökat varje år. Det är riktigt imponerande och glädjande att se vilket engagemang många visar. Vi har ju alltid haft någon fråga som handlar om vad man tror om framtiden. Det har varit riktigt rolig och spännande läsning och om man tittar på den första undersökningens svar så har många av de saker som man siade om där hänt.

Vad har ni för förväntningar på Kommunikatören i framtiden?

Att vi än mer ska befästa den som den största undersökningen i sitt slag, att det ska bli en viktig händelse under året. Vi vill fortsätta att kunna ge något tillbaka till alla dem som funnits med i vårt kontaktnät i många år, samtidigt som vi får värdefull input till oss och till våra kunder. Och så vill vi såklart sprida budskapet om hur viktigt kommunikation är, nu och i framtiden.

Arkiv

Här hittar du alla våra rapporter

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

Gör vårt test och få svar direkt

Vilken är din supertalang?

 Mina fyra grundtips till en framgångsrik rekrytering Blogg

Mina fyra grundtips till en framgångsrik rekrytering