Hammer & Hanborg i Almedalen

Hammer & Hanborg var på plats i Almedalen för att prata om det chefslösa arbetslivet – där vi alla är ledare. Tillsammans med bland annat DigJourney och Nyckeltalsinstitutet pratade vi om digitaliseringen och dess påverkan på organisation, ledare och medarbetare. Fokus för oss var som alltid att med människan i centrum diskutera de utmaningar och möjligheter som förändringen för med sig. Nu vill vi prata vidare med er.

Digitaliseringen har gjort att vi redan i dag kan välja när, var, hur och med vem vi vill jobba. Möjligheterna för oss som individer att skräddarsy våra arbetsliv har aldrig varit större. De hierarkiska strukturer vi varit vana vid försvinner, de blir helt enkelt för långsamma om vi ska hänga med i den höga förändringstakten.

Att verka i det chefslösa arbetslivet kräver nya förhållningssätt. Den traditionella chefsrollen försvinner och ett större ansvar för den egna utvecklingen kommer att läggas på individen. Vår förmåga att leda oss själva och vårt arbete blir allt viktigare. Nya kompetenser blir betydelsefulla. Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Förändringarna i arbetslivet påverkar alltså långt mer än bara själva arbetet.

Vi som finns på plats är Christina Hammer, Karin Netzell och Patrick Westerlund. Är du i Almedalen och är intresserad av att veta mer om hur vi kan bidra till er organisations utveckling? Hör av dig vi bokar gärna ett möte.

 

Individens förutsättningar i ett digitaliserat samhälle

I måndag deltog Christina Hammer och Karin Netzell i Digidalens seminarum om individens förutsättnignar i ett digitalt samhälle. De pratade om självledarskap och ett chefslöst arbetsliv. Vi tackar alla som kom och lyssnade och deltog i den efterföljande diskussionen. Vill du prata vidare så tveka inte att höra av dig till oss.

 Digitalisering och hälsa - hur hänger det ihop?

I tisdags deltog vi i ett seminarium om digitalisering och hälsa. Diskussionen låg kring olika effekter av digitaliseringen dess möjligheter men även nackdelarna som finns. Katarina Pietrzak som är en av Hammer & Hanborgs giggare, representerade vårt perspektiv på scen.

Självklart var resten av vårt gäng på plats i publiken.

Vi har också besökt flera intressanta seminarium och huunnit med att samtala med många spännande personer.

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Insights by H&H NES Offentlig Sektor

10 insikter för dig som leder i offentlig sektor