People & Culture

En snabbt föränderlig värld ställer nya krav på kompetens. Hur säkerställer vi att rätt personer vill bidra till och utvecklas med organisationen?

För att möta en omvärld i ständig förändring behöver vi nya sätt att organisera oss som tillåter flexibilitet, där kompetens kan röra sig fram och tillbaka och in och ut ur organisationen. Kompetens handlar inte längre om kunskap utan snarare om färdigheter, attityder och värderingar. Att ha en kultur som attraherar rätt personer och som gör att dessa personer väljer att stanna kvar, eller komma tillbaka, och fortsätta utvecklas med organisationen är en förutsättning.

För att kompetenssäkra er organisation behöver ni identifiera era framtida behov, öppna upp för nya lösningar och reda ut vad begreppet talang innebär för er. Ni behöver också säkerställa en kultur som attraherar och behåller rätt kompetens vid rätt tillfälle för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi hjälper er att kompetenssäkra organisationen för att ni ska kunna fortsätta leda utvecklingen in i framtiden. 

Kom igång

Identifiera ert kompetensbehov: Behavioural competencies, skills and values (workshop 1h) från SEK 17 000 exklusive moms.

Framtidens professionella liv: Game changers, terms and short cuts (inspirationsseminarium 1h) från SEK 17 000 exklusive moms. 

Fler exempel på hur vi kan hjälpa dig att kompetenssäkra din organisation:

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

 Digital ångest och möjligheterna med Virtual Reality Aktuellt

Digital ångest och möjligheterna med Virtual Reality

Så leder du i ständig förändring - 10 insikter Blogg

Så leder du i ständig förändring - 10 insikter

Förändringskommunikation ett naturligt och vardagligt tillstånd här för att stanna Blogg

Förändringskommunikation ett naturligt och vardagligt tillstånd här för att stanna