Så här funkar våra rekryteringsprocesser

Alla rekryteringsprocesser skräddarsys och ser därför lite olika ut, men här kan du läsa mer om de steg som oftast förekommer. 

De allra flesta av våra tjänster utannonseras på vår webb, via LinkedInTwitter och Facebook. Allt för att du ska kunna söka de tjänster du tycker verkar intressanta och som passar in på vad du vill och kan.

Men ibland vill våra uppdragsgivare av olika anledningar inte gå ut med att en tjänst ska tillsättas, eller så behöver vi snabbt hitta rätt person till ett tidsbegränsat uppdrag och har helt enkelt inte tid att invänta ansökningar. Då matchar vi istället kandidater i vårt nätverk och kontaktar dem för att stämma av intresse för tjänsten. Se därför till att ha din profil uppdaterad så att vi kan matcha även dig till aktuella uppdrag.

Vi läser självklart alla ansökningar vi får in till en tjänst. Har du tagit dig tid att söka är det givet att vi tar oss tid att läsa din ansökan! Vill du ha tips på hur du skriver en ansökan, läs mer här.

Har du frågor om rekryteringsprocessen till en specifik tjänst, hör av dig till oss.

Första urval

När vi gör det första urvalet bland inkomna ansökningar tittar vi såklart på dina erfarenheter – de är ofta grunden till din framtid. Men vi lägger minst lika stor vikt vid din potential, din motivation, dina värderingar och din personlighet. För oss är det skillnad på att bara vara bra och att vara rätt. Det handlar om att du, organisationen och den aktuella tjänsten ska passa ihop.

Det första urvalet kan ta allt från några dagar till några veckor – det beror på hur tidplanen för vår uppdragsgivare ser ut. 

Telefonavstämning

När vi gjort det första urvalet börjar vi oftast med en kort avstämning via telefon. Helt enkelt för att få veta lite mer om dig. Vi brukar stämma av din tillgänglighet och löneförväntan så att det inte är det det faller på i slutändan. Allt för att vi inte ska ta upp din och vår uppdragsgivares tid i onödan.

Intervju med oss

Om allt stämmer när vi pratas vid på telefon bokar vi in tid för en första intervju. Då träffar du en av våra rekryteringskonsulter som går igenom vår uppdragsgivares önskade profil och stämmer av den gentemot dina erfarenheter och önskemål. Vi ställer frågor både om din formella kompetens, vad du har åstadkommit i tidigare och nuvarande jobb men också om vad du vill framöver, vilken typ av organisation du trivs i, vad som driver dig och så vidare.

Vi håller dig informerad

Efter intervjun sammanställer rekryteringskonsulten informationen och stämmer av den mot uppdragsgivarens önskade profil. Sen ringer vi dig och lämnar besked. Om du och vi är överens om att gå vidare presenterar vi dig, utifrån din ansökan och intervjun, för vår uppdragsgivare.

Förberedelse och intervju med uppdragsgivare

Tycker vår uppdragsgivare att du är intressant för tjänsten kontaktar vi dig och bokar in en tid då du får träffa din möjliga arbetsgivare. Du får självklart veta vilka du ska träffa så att du har möjlighet att förbereda dig. Vi ger dig också tips och råd om vad du bör lyfta fram i din kompetens och om frågor du kan ställa om tjänsten och företaget.

Efter intervjun pratar du med din rekryteringskonsult och får berätta hur du upplevde mötet med uppdragsgivaren. Vi kommer sen att hålla kontakt med dig och informera om fortsättningen av processen. Ibland vill vår uppdragsgivare träffa dig flera gånger innan de bestämmer sig för att gå vidare med en eller flera kandidater.

Personlighetsformulär och andra tester

Vi följer upp intervjun med både dig och vår uppdragsgivare. Vill ni båda gå vidare, genomförs i vissa fall ett personlighetsformulär, OPQ (Occupational Personality Questionnaire). Beroende på tjänsten du söker kan det bli aktuellt med fler tester, till exempel skrivtester, motivationsformulär, språktester och andra färdighetstester.

OPQ-formuläret följs sedan upp med en intervju där rekryteringskonsulten ställer frågor utifrån dina svar. Vi fokuserar på de kompetenser som är viktiga för den aktuella tjänsten. Syftet är att klargöra att du och rekryteringskonsulten har en samstämmig – och rättvisande – bild av dig.

Om du vill gå vidare i processen presenterar vi en sammanfattning av intervjun för uppdragsgivaren. Tycker uppdragsgivaren att du fortfarande är intressant för tjänsten bokar vi in tid för en ny tid då ni ses och pratar igen.

Vi tar referenser

Är du en av slutkandidaterna pratar vi alltid med minst två av dina referenser. Vi ser gärna att detta är tidigare eller nuvarande chefer. Som kompletterande referenser kan du även lämna en kollega eller samarbetspartner som känner dig väl. Vi redogör sen resultatet för vår uppdragsgivare som fattar det slutliga beslutet om vilken kandidat som är aktuell för tjänsten. 

Slutligt besked

Vi finns med dig ända fram till dess att tjänsten är tillsatt och håller dig givetvis informerad under hela processens gång.

Vi följer upp hur det går

När du har börjat ditt nya jobb ringer vi alltid dig efter cirka en vecka för att höra hur det går och hur det känns. Efter tre-sex månader hör vi av oss igen och bokar ett möte då du och din rekryteringskonsult träffas och du ostört kan dela med dig av dina tankar och erfarenheter så långt. När du varit på ditt nya jobb i cirka ett år hör vi av oss igen för att stämma av hur du trivs.

Viktigt att veta

Om du under rekryteringsprocessen får ett annat jobb eller inte vill gå vidare av något annat skäl är vi tacksamma om du meddelar oss detta så snart som möjligt.

Du kan givetvis söka jobb via Hammer & Hanborg flera gånger under din karriär, och du kan också söka flera tjänster parallellt. Du kan däremot bara vara med i en rekryteringsprocess åt gången. 

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna!