Fem (beteende)kompetenser som är avgörande i framtidens arbetsliv

I undersökningen framgår att majoriteten av respondenterna anser att attraktiva egenskaper hos en framtida medarbetare är öppenhet, vilja att utvecklas och lära, vara driven, positiv och modig. Det får konsekvenser för hur vi definierar talang och kompetens och även vad vi värderar när vi rekryterar nya medarbetare.

CVt är inte längre det viktigaste verktyget, det behövs istället metoder som fokuserar på att matcha organisationens värderingar och kultur med attityd, personlighet och beteende hos den sökande.

Det är inte heller erfarenhet som avgör hur bra en matchning blir eller om en person väljer att stanna kvar och utvecklas med organisationen.

I Hammer & Hanborgs unika kompetensmodell identifieras fem beteendekompetenser som kommer att bli avgörande i framtidens arbetsliv. Vilken mix som behövs hos er beror helt på er organisation. Viktiga delar som avgör är värderingar, kultur och organisationsstruktur. Som ledare blir din uppgift att säkerställa att ditt team har rätt sammansättning av de olika beteendekompetenserna.

Här kan du läsa mer om hur Hammer & Hanborg hjälper kunder med rekrytering och hur vi använder vår kompetensmodell för att hjälpa er säkerställa att ni har rätt sammansättning av beteendekompetenserna i ert team och er organisation. 

Fler insikter och material för dig som leder inom offentlig sektor hittar du här.