Mjuka värden har blivit hårdvaluta för dagens ledare

Framgångsrikt ledarskap handlar om förmågan att formulera ett tydligt budskap och att få hela teamet att sträva i samma riktning. Viktiga egenskaper för att leda i konstant förändring är coachande, inspirerande, flexibel och anpassningsbar, kommunikativ, öppen, lyhörd, empatisk och modig.

Ledarskapet inom offentlig sektor håller på att anpassas till de nya, plattare organisationsstrukturerna. Framgångsrikt ledarskap handlar bland annat om förmågan att formulera ett tydligt budskap och om att få hela teamet att sträva i samma riktning. Viktiga egenskaper hos ledare blir därför att vara coachande, inspirerande, flexibel och anpassningsbar, kommunikativ, öppen, lyhörd, empatisk och modig.

Hur ser det ut i er organisation? Har era ledare den kompetens som krävs för att framgångsrikt leda i konstant förändring?

Genom vår Competency Model kan vi hjälpa er inventera vilka egenskaper samt vilken potential som finns inom organisationenen. Denna unika kompetensmodell baseras på vår gedigna erfarenhet av rekrytering och CEBs mångåriga forskning. Modellen bygger på fem olika kompetenser; Change Maker, Visionary, CoCreator, Perfomer samt Enabler  och är de kompetenser som ger bäst förutsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.Kontakta oss så berättar vi mer.

Samtliga insikter och mer material om utmaningar med att leda inom offentlig sektor hittar du här

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg