Stötta medarbetarna så de kan maximera sin potential

Som ledare inom offentlig sektor behöver du stötta dina medarbetare att få ut maximalt av sin potential. Nyckeln är att hjälpa varje individ att leda sitt eget arbete och sin utveckling.

I en tid av ständig förändring finns inte längre tid eller utrymme för hierarkiska strukturer. Istället behöver varje medarbetare vara självgående och ges utrymme att fatta beslut. Det kan vara avgörande, när förändring går snabbt behöver vi också agera snabbt.

Visst, ibland kommer det att bli fel. Det gör inget! Att leda i förändring handlar om att våga göra fel. De organisationer som stöttar självledarskap och tillåter misstag, kommer att ha en stor fördel framför de som inte gör det. 

Som ledare är din uppgift att facilitera, visa riktningen och skapa en trygg miljö baserat på de värderingar som genomsyrar organisationen. Låt medarbetarna agera och besluta självständigt. Det är de som har kunskap om verksamheten. Läs mer om hur Hammer & Hanborg kan hjälpa er i analysen av era förutsättningar för att bygga en självstyrande organisation.

Fler insikter hittar du här.

Samlingsbild NES Insights Offentlig sektor