Förändring sker först när vi påbörjar förändringen

Förändring är inte att vi bestämmer oss för att förändras utan när vi faktiskt förändra vårt beteende och agerar på nya sätt. Som ledare behöver du omfamna förändring, ja till och med lära dig att leva förändring. Det betyder också att när väl strategin och planen är på plats börjar det riktiga arbetet. Att få medarbetarna leva det.

Tidigare undersökningar visar att många organisationer har strategier på plats. Men, förra årets Nordic Executive Survey visade att strategiaktivering är en av de stora utmaningarna för ledare. För att implementera strategin behöver hela organisationen engageras. Nyckeln är att alla förstår och accepterar behovet av förändring. Ny teknik innebär fantastiska möjligheter men transformation handlar om människor, kultur och ledarskap.  Ledarens uppgift är att skapa en trygg och inspirerande miljö där medarbetarna vågar vara modiga. Grunden är att du som ledare lär dig leva förändring.

Genom CoreHub kommer ni snabbt igång med er strategiaktivering. Hammer & Hanborg stödjer er med det ni behöver för att aktivera er strategi till maximal effekt.

Blir du nyfiken på att höra mer vad som triggar engagemang och hur det är inbyggt i verktyget kontakta Magdalena Ericsson som är Principal Consultant hos oss, så berättar hon mer!

Du hittar samtliga insikter här.

Samlingsbild NES Insights Offentlig sektor

People & Culture

När du vill kompetenssäkra din organisation

Change & Development

Så omsätts er strategi till handling  

Recruitment & Staffing

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln för en långsiktigt konkurrenskraftig organisation  

Tools & Insights

När du vill veta mer om våra insights, metoder och verktyg

Insights by H&H NES

Leading Change - Nordic Executive Survey 2016